Dziedzictwo Kresów

Dziedzictwo Kresów
wtorek, 12-12-2017, 08:24

Dziedzictwo Kresów to tytuł konferencji, która odbyła się 23 listopada w dzierżoniowskiej bibliotece. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu DODN „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”. Wykłady w ramach konferencji wygłosili: Stanisław Srokowski (pisarz, tłumacz, publicysta) Wielkość i dramat polskich Kresów, dr Anna Stodolna-Rybczyńska (konsultant DODN)200 lat istnienia Ossolineum – Kresy wciąż obecne we Wrocławiu. Jadwiga Horanin (dyrektorka MPBP w Dzierżoniowie) oraz Bernadetta Szczypka (nauczycielka Zespołu Szkół w Pieszycach) opowiedziały o Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA i jej realizacji przez placówki oświatowe w powiecie dzierżoniowskim. Uczestnikami byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowian, pamiętający dramatyczne wydarzenia z dzieciństwa spędzonego na Wołyniu. Dla młodego pokolenia, licealistów i gimnazjalistów, konferencja była niezwykłą lekcją historii, a pamięć o Kresach wciąż jest żywa w środowisku lokalnym.