Starość. Jak ją widzi psychologia

Akcja PASZPORT CZYTELNIKA. Przyjdź do biblioteki, odbierz paszport, zbieraj naklejki i wygrywaj nagrody!!!

Starość. Jak ją widzi psychologia
poniedziałek, 12-06-2017, 09:41

Monografia ukazuje aktualny stan badań psychologicznych nad psychospołeczną kondycją seniorów, ich światem przeżyć, rozumieniem siebie, własnego życia, otaczającego świata, a także percepcją społeczną starości jako nieuniknionego etapu ludzkiego losu. Będzie książką poszukiwaną na rynku wydawniczym zarówno przez przedstawicieli środowisk naukowych, jak i instytucji podejmujących działania praktyczne, będące wyrazem troski o zdrowie somatyczne, dobrostan psychiczny i jakość życia osób w okresie późnej dorosłości. […] Może być źródłem rzetelnej wiedzy psychologicznej dla studentów wszystkich kierunków z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i medycznych. Ponadto może stanowić ciekawą lekturę dla samych seniorów, rozbudzając ich autorefleksję, motywując do ustawicznego samodoskonalenia i samospełnienia.

Gatunek: