Nauka

Akcja PASZPORT CZYTELNIKA. Przyjdź do biblioteki, odbierz paszport, zbieraj naklejki i wygrywaj nagrody!!!

Nauka

Chemia koordynacyjna metali w zastosowaniach

Chemia koordynacyjna to dziedzina chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali.Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali, jako nowych materiałów, katalizatorów, leków oraz reagentów w analizie chemicznej.

Metody i techniki sztucznej inteligencji

Podręcznik Leszka Rutkowskiego prezentuje nowoczesne podejście do obliczeń inteligentnych. Przedstawiono w nim rys historyczny rozwoju sztucznej inteligencji, jej zastosowania w życiu codziennym człowieka oraz prognozę dalszego jej rozwoju.

Cytobiochemia

Unowocześnione wydanie bardzo oczekiwanego podręcznika Leokadii Kołyszejko - Stefanowicz z pogranicza dwóch nauk, tj. biologii komórki (cytologii) oraz biochemii. Książka jest zbiorem wiadomości o budowie i funkcjach komórki (ludzkiej i zwierzęcej), ze szczególnym uwzględnieniem jej komponentu białkowego.

Opakowania i pakowanie żywności

Podręcznik jest próbą usystematyzowania podstawowych wiadomości na temat zagadnień związanych z opakowaniami i pakowaniem. Starano się w nim przedstawić złożoność procesu doboru i oceny opakowań, w szczególności przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Poszczególne rozdziały obejmują zagadnienia, począwszy od ogólnych definicji opakowań i ich roli w procesie dostarczania produktów od producenta do konsumenta końcowego.

Dylematy ewolucji

Czy fenomen życia da się zredukować do praw fizyki?
Jak to było „naprawdę”? Czy życie powstało spontanicznie z materii martwej na mocy działania praw fizyki, czy też w momencie zaistnienia życia miała miejsce jakaś „nieciągłość” w funkcjonowaniu praw fizyki?

Optyka

Optyka Eugene Hechta jest jednym z najpopularniejszych na całym świecie podręczników z tej dziedziny. W sposób niezwykle przystępny są w niej przedstawione takie zagadnienia, jak:

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM CATIA V5

System Catia jest dziś jednym z najlepszych dostępnych na rynku systemów inżynierskich, używanych do komputerowo wspomaganych: projektowania CAD, wykonywania obliczeń inżynierskich CAE oraz wytwarzania CAM. Jego możliwości w zakresie integracji danych, narzędzi, metodologii oraz programowania współbieżnego są wprost niewiarygodne, a ich wykorzystanie pozwala znacząco obniżyć koszty wytwarzania niemal dowolnego elementu czy urządzenia.

Strony