Nauki techniczne

Nauki techniczne

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Stanisław J. Rysz

Książka ukazuje sens optymalizacji procesu zarządzania kryzysowego poprzez jego integrację zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Wyznacza kierunek zmian, w jakim powinien podążać system zarządzania kryzysowego w Polsce. Publikacja powinna znajdować się w każdym urzędzie administracji publicznej, który uczestniczy w procesie zarządzania kryzysowego oraz w uczelniach, które zajmują się problematyką zarządzania bezpieczeństwem.

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego

Książka Zygmunta Piątka stanowi obszerny podręcznik klasycznej teorii pola elektromagnetycznego.

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

W książce Ryszarda Bartnika jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję.

RADIORADIORA

Zapraszamy do obejrzenia wystawy "Zakłady Radiowe DIORA w Dzierżoniowie- elektronika dla każdego". Wystawa prezentuje materiały i fotografie związane z dawną dzierżoniowską fabryką Unitra DIORA pochodzące ze zbiorów gromadzonych w Filii Biblioteki oraz zbiorów osób prywatnych. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 16.06 do 17.07 w Filii Biblioteki na osiedlu Różanym.

Wentylacja pożarowa. Oddymianie

W podręczniku Bogdana Mizielińskiego i Grzegorza Kubickiego w przystępny sposób przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne problemy związane z wentylacją pożarową.

Gruntoznawstwo inżynierskie

W książce Stanisława Pisarczyka są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego.

Higiena produkcji żywności

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, na którym od wielu lat realizowane są przedmioty poświęcone higienie produkcji żywności, np. higiena produkcji potraw, higiena zakładów żywienia zbiorowego, higiena produkcji gastronomicznej, HACCP i inne systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdro­wotnego żywności.

Technologia chemiczna- Mikołaj Szafran

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej.

Jednolity rynek energii elektrycznej

Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski/ Pach-Gurgul Agnieszka

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w osiedlach wiejskich i gospodarstwach rolnych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć. Książka jest podręcznikiem dla studentów wyższych szkół rolniczych; mogą z niej także korzystać inżynierowie i technicy zajmujący się projektowaniem i wykonawstwem wodociągów i kanalizacji na wsi.