Nowości Dział Naukowy

Nowości Dział Naukowy
Logika nowoczesnej gospodarki magazynowej. Andrzej Szymonik, Daniel Chudzik

Logika nowoczesnej gospodarki magazynowej. Andrzej Szymonik, Daniel Chudzik

środa, 07-03-2018, 10:51
 Książka prezentuje najważniejsze elementy wiedzy gospodarki magazynowej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak również kadry zarządzającej oraz pracowników firm funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, którzy zawodowo stykają się z problematyką logistyki „teoretycznej” i „stosowanej”....
Logistyka dystrybucji(według nowej podstawy programowej)

Logistyka dystrybucji(według nowej podstawy programowej)

środa, 07-03-2018, 10:47
W podręczniku omówiono istotę łańcucha dystrybucji wraz z podstawowymi pojęciami, takimi jak: kanał dystrybucji, zasady współpracy i rozliczeń między partnerami w kanale dystrybucji oraz obowiązującą dokumentację. Podręcznik zawiera też wiadomości z zakresu roli i znaczenia centrów dystrybucji i kosztów dystrybucji - ich struktury i zależności...
nowa

Monitoring i systemy alarmowe: Przepisy i systemy alarmowe

środa, 21-02-2018, 14:21
Książka zawiera informacje przydatne każdemu inwestorowi oraz wykonawcy telewizji przemysłowej CCTV oraz innych zabezpieczeń elektronicznych w dużych obiektach. Zostały w niej omówione błędy popełnione przy zabezpieczaniu Stadionu Narodowego oraz między innymi w obiektach muzealnych. W publikacji znajdziemy wiadomości dotyczące poprawnego...
Gatunek:
nowa

Niacyna B3 w leczeniu/ Abram Hoffer, Harold D. Foster, Andrew W. Saul

środa, 21-02-2018, 08:06
Autorzy książki „Niacyna (B3) w leczeniu”, są zwolennikami medycyny ortomolekularnej, wspierającej podejście do odnowy biologicznej, które obejmuje substancje naturalnie występujące w organizmie człowieka. Ta książka zachęca do powszechnego stosowania niacyny w celu zapobiegania i leczenia takich chorób jak: depresja, choroba Parkinsona, Alzheimer...
Gatunek:
nowa

Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów/ Krystyna Lelińska

środa, 21-02-2018, 08:02
Publikacja ma na celu wsparcie doradców zawodowych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem młodzieży do planowania kariery; zawiera narzędzie diagnostyczne do pomiaru preferowanej aktywności oraz bazę zawodów najbardziej wskazanych dla ucznia. Taką bazą jest Interaktywna sieć zawodów, która może ułatwić doradcom zawodowym i ...
Gatunek:
nowa

Zaawansowana rachunkowość zarzadcza/ Edward Nowak

wtorek, 20-02-2018, 10:07
Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przedstawionych w niej treści sprawi, że czytelnicy z większą odwagą i ...
Gatunek:
nowa

Współczesne modele i strategie resocjalizacji

wtorek, 20-02-2018, 09:39
Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przedstawionych w niej treści sprawi, że czytelnicy z większą odwagą i ...
Gatunek:
nowa

Profilowanie kryminalne/ Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales

wtorek, 20-02-2018, 09:35
Książka Scotii Hicks i Bruce’a Salesa jest kompendium wiedzy na temat profilowania. Czytelnik znajdzie w niej informacje dotyczące rozwoju tej metody wykrywania nieznanych sprawców oraz funkcjonujących współcześnie modeli profilowania. Osobną część książki Autorzy poświęcili przyszłości profilowania kryminalnego i naukowemu modelowi rekonstrukcji...
Gatunek:
nowa

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich

wtorek, 20-02-2018, 09:30
Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z...
Gatunek:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa: finansowanie, inwestycje

wtorek, 20-02-2018, 09:27
Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w niej aktualne zarówno krajowe, jak i europejskie akty prawne związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; połączyli zagadnienia...
Gatunek:

Strony