Nowości Dział Naukowy

Nowości Dział Naukowy
 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.  Dresler Zbigniew, Czekaj Jan

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Dresler Zbigniew, Czekaj Jan

wtorek, 07-02-2017, 12:42
Autorzy - wybitni specjaliści w tej dziedzinie - koncentrują się głównie na teoretycznych aspektach zarządzania finansami firm. W poszczególnych rozdziałach omawiają:ogólne problemy związane z zarządzaniem finansami firmy,zagadnienia teoretyczne, dostarczające praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji w tym zakresie,...
Gatunek:
 Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera Kto naprawdę go zabił? Sumliński Wojciech

Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera Kto naprawdę go zabił? Sumliński Wojciech

wtorek, 07-02-2017, 12:39
Jak rolnik spod Darłowa dotarł na szczyty władzy i został wicepremierem Kim naprawdę był i jak naprawdę zginął Autentyczna, a znana tylko nielicznym, historia życia i śmierci Andrzeja Leppera, to zapis nieprawdopodobnie prawdziwych wydarzeń. To historia odsłaniająca grę wywiadów i kontrwywiadów, w jaką zamieszał się prezes Samoobrony, ukazująca...
Gatunek:
 Zarządzanie motywacją pracowników. Kozłowski Waldemar

Zarządzanie motywacją pracowników. Kozłowski Waldemar

wtorek, 07-02-2017, 11:57
W drugim wydaniu Zarządzania motywacją pracowników" przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Zaprezentowane w książce narzędzia analizy motywacji stanowią próbę odpowiedzi na dwa podstawowe...
Gatunek:
Przekroczyć narcyzm.  Tonino Cantelmi, Francesca Orlando

Przekroczyć narcyzm. Tonino Cantelmi, Francesca Orlando

wtorek, 07-02-2017, 11:29
Problem narcyzmu przeżywa odrodzenie. Narcyz to człowiek, który staje się niewolnikiem stworzonego przez siebie błędnego koła nieustannych poszukiwań. Wprawdzie te poszukiwania mają na celu osiągnięcie osobistego szczęścia, ale narcyz nie potrafi się cieszyć nawet z tego, co już osiągnął, przeciwnie – wciąż czuje niepokój i wewnętrzny przymus...
Gatunek:
Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

wtorek, 07-02-2017, 11:16
W ostatnich latach na rynku turystycznym duży potencjał rozwojowy związany jest z turystyką uzdrowiskową, która w istotny sposób może wspomóc rozwój turystyki,zapewniając dynamiczny rozwój miejscowości uzdrowiskowych. We współczesnym świecie, w związku z rosnącym wpływem negatywnych skutków cywilizacji na stan zdrowia człowieka, starzeniem się...
Gatunek:
 Planowanie produkcji i dystrybucji. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Widłok Sabina

Planowanie produkcji i dystrybucji. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Widłok Sabina

wtorek, 07-02-2017, 11:11
Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w pro­cesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.W podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia przepływów produkcyjnych, ze szczególnym...
Gatunek:
nowości

Higiena produkcji żywności

czwartek, 29-12-2016, 11:32
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, na którym od wielu lat realizowane są przedmioty poświęcone higienie produkcji żywności, np. higiena produkcji potraw, higiena zakładów żywienia zbiorowego, higiena produkcji gastronomicznej, HACCP i inne systemy zapewnienia...
Gatunek:
nowości

Opakowania i pakowanie żywności

czwartek, 29-12-2016, 09:40
Podręcznik jest próbą usystematyzowania podstawowych wiadomości na temat zagadnień związanych z opakowaniami i pakowaniem. Starano się w nim przedstawić złożoność procesu doboru i oceny opakowań, w szczególności przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Poszczególne rozdziały obejmują zagadnienia, począwszy od ogólnych definicji opakowań i ich roli...
Gatunek:
Rachunkowość finansowa Bożeny Padurek

Rachunkowość finansowa -Bożena Padurek

czwartek, 29-12-2016, 09:34
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘSC III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY KWALIFIKACJA A.36 W podręczniku ,,Rachunkowość finansowa. Część III omówiono ewidencję obrotu produktami...
Gatunek:
Biologiczne podstawy psychologii. James W. Kalat

Biologiczne podstawy psychologii. James W. Kalat

poniedziałek, 12-12-2016, 13:18
Podręcznik Jamesa Kalata jest jedną z najbardziej znanych i szeroko polecanych publikacji akademickich na świecie. Autor, badacz i wykładowca psychologii z dużym doświadczeniem dydaktycznym, proponuje w niej problemowe ujęcie zagadnień psychologii, która zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem zachowania oraz jego mechanizmów poprzez odwołanie się do...
Gatunek:

Strony