Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Ochrona prawna zasobów naturalnych

poniedziałek, 13-08-2018, 13:06
Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony zasobów naturalnych, także w jej wymiarze prawnym, ma współcześnie szczególnie doniosłe znaczenie. Jest to spowodowane rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństw oraz presją związaną z wyczerpywaniem się części zasobów naturalnych przy często rosnącym zapotrzebowaniu na nie. W tej sytuacji prawo...
Gatunek:

Kobiety w polskich służbach mundurowych

poniedziałek, 13-08-2018, 13:03
Książka podejmuje temat pozycji i roli kobiet w polskich służbach mundurowych, w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych ról i funkcji, powierzanych im zadań, wyzwań oraz trudności, z jakimi borykają się w codziennej pracy.Prezentowana książka dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich przedstawia aspekty teoretyczne i...
Gatunek:

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia

czwartek, 05-07-2018, 12:33
Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych w przyszłości. Obserwując kraje wysoko rozwinięte UE, można stwierdzić, że proces ten jest trudny do zahamowania i...
Gatunek:

Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci

czwartek, 05-07-2018, 11:16
Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwodowej rozumianej jako procesu przebiegającego w trzech fazach: okresu nasilonego konfliktu małżeńskiego poprzedzającego decyzję o rozstaniu, okresu formalnego rozwodu oraz okresu porozwodowego cechującego się licznymi zmianami i wymagającego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i...
Gatunek:

RODO dla samorządu i administracji

czwartek, 05-07-2018, 10:46
Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym przygotowanie się i wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji nowych zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W poradniku zostały opisane kluczowe zmiany wprowadzane przez RODO, obowiązki,...
Gatunek:

Historia Izraela

czwartek, 05-07-2018, 10:37
Wybitna izraelska badaczka w sposób kompetentny analizuje narodziny syjonizmu w Europie. Ukazuje ten proces na tle złożonych relacji Żydów z Arabami i Turkami we wczesnej fazie osadnictwa w Palestynie. Umiejętnie łącząc wątki dotyczące rozwoju sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej, Anita Shapira tworzy wielobarwny obraz, który umożliwia...
Gatunek:

Praktyka pracy socjalnej

czwartek, 05-07-2018, 10:29
Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania praktyczne stosowane w pracy z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobotnymi.
Gatunek:

System bezpieczeństwa narodowego

czwartek, 05-07-2018, 10:22
Książka  Piotra Mickiewicza prezentuje rozwiązania systemowe dotyczące usytuowania problematyki bezpieczeństwa w systemie politycznym wybranych państw. Są to USA, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Japonia, Szwajcaria, RFN i Polska. Aktualne, drugie wydanie rozszerzono o tematykę prezentacji systemów bezpieczeństwa o kwestie przedsięwzięć z...
Gatunek:

Uzależnienia behawioralne

czwartek, 05-07-2018, 10:00
Rosnące tempo życia powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy w pracy, coraz mniej mamy go natomiast na spotkania z przyjaciółmi, realizację zainteresowań i pogłębianie rodzinnych więzi. Takie warunki kulturowo-społeczne sprzyjają kształtowaniu się i utrwala­niu pewnych sposobów funkcjonowania, które aktualnie nazywa się uzależnieniami...
Gatunek:

Człowiek i jego symbole

środa, 04-07-2018, 16:09
Jest to pierwsza i jedyna książka, w której Carl Gustaw Jung, światowej sławy szwajcarski psycholog, przedstawia Czytelnikom swój największy wkład w obszarze nauk o człowieku: teorię wyjaśniającą doniosłość symboli w życiu człowieka, jego rozwoju oraz w obszarze marzeń sennych.Gdyby nie sen, to książka ta nigdy by nie powstała – o czym we wstępie...
Gatunek:

Strony