Nowości Czytelnia

Akcja PASZPORT CZYTELNIKA. Przyjdź do biblioteki, odbierz paszport, zbieraj naklejki i wygrywaj nagrody!!!

Nowości Czytelnia

Muzeum Narodowe w Warszawie. Arcydzieła Malarstwa

czwartek, 08-03-2018, 09:01
Album jest dziełem dwudziestu siedmiu autorów, pracowników muzeum, którzy omawiają obrazy zgromadzone na galeriach oraz dzieła z zasobów magazynowych, nie udostępnionych zwiedzającym. We wstępie przedstawiono historie powstania muzeum oraz dzieje kolekcji. Praca obejmuje dzieła malarstwa począwszy od waz greckich. Przez freski z Faras i malarstwa...
Gatunek:

Zdzisław Beksiński

środa, 07-02-2018, 10:21
Album poświęcony twórczości Zdzisława Beksińskiego to kompendium wiedzy o tym niezwykłym artyście. Wiesław Banach, znawca twórczości Beksińskiego, prowadzi czytelnika poprzez różne okresy twórczości malarza, fotografika, człowieka zafascynowanego możliwościami grafiki komputerowej, nie zapominając też o jego biografii. Dzięki licznym, dotąd...
Gatunek:

OUN, UPA i zagłada Żydów

wtorek, 06-02-2018, 15:36
 Książka pod redakcją Andrzeja A. Zięby to zbiór  artykułów.  Nie jest ona dziełem  wspólnym, lecz indywidualnymi, autorskimi pracami dwudziestu dwóch specjalistów z zakresu problematyki nacjonalizmu ukraińskiego i Holokaustu. Reprezentują one różne ujęcia, metodologie i punkty widzenia, gdyż zostały napisane przez autorów...
Gatunek:

Artysta betonu i stali. Mosty Rudolfa Modrzejewskiego

środa, 31-01-2018, 10:42
Publikacja polsko-amerykańskiego inżyniera, dr. Jana S. Płachty, opowiada historię w Polsce niemal zupełnie nieznaną, a przecież będącą przykładem fenomenalnego sukcesu Polaka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. Bohaterem książki jest wybitny inżynier Rudolf Modrzejewski (Ralph Modjeski, 1861–1940), jedyny syn słynnej aktorki Heleny...
Gatunek:

Biologia i teodycea. Homo poeticus Czesława Miłosza

środa, 31-01-2018, 10:36
Biologia i teodycea jest próbą odczytania dzieła Czesława Miłosza w świetle opozycji między obrazem świata, jaki narzuca nauka, a wyobraźnią religijną i duchowym wymiarem sztuki poetyckiej. O ile doniosłość tej opozycji wydaje się czymś oczywistym w horyzoncie myśli i twórczości Noblisty, o tyle badanie jej antropologicznych i artystycznych...
Gatunek:

Badanie towarów przemysłowych

środa, 31-01-2018, 10:27
 Jedyna książka na rynku omawiająca tak szeroki zakres wiedzy o badaniach towarów przemysłowych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm. W książce autorów wykładających na Akademii Górniczo - Hutniczej będzie można przeczytać o sposobach badania następujących grup towarów:surowce i wyroby włókiennicze, skóra i wyroby skórzane, papier i...
Gatunek:

Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku

środa, 31-01-2018, 10:13
Książka Tomasza Młynarskiego analizuje  obecne i przyszłe problemy w układzie globalnym, ukazując, że realizacja celów przeciwdziałania zmianom klimatu wymaga zarówno odzwierciedlenia w politykach energetycznych poszczególnych państw - emitentów, jak i regulacji w zakresie prawa międzynarodowego.
Gatunek:

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

wtorek, 30-01-2018, 11:51
Dekompozycja westfalskiego ładu w stosunkach międzynarodowych wskazuje na nowy typ zagrożeń, często określanych mianem hybrydowych. Konflikty stanowią istotne wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa i społeczności międzynarodowej. Zaproponowana tematyka wpisuje się w ogólny nurt badań nad konfliktami o podłożu etnicznym i wyznaniowym.
Gatunek:

Innowacje w turystyce zdrowotnej

środa, 10-01-2018, 16:12
Rynek turystyki zdrowotnej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w globalnej gospodarce turystycznej. Stałe wydłużanie się życia ludzkiego, rosnący zasób czasu wolnego oraz zróżnicowanie ofert turystyki zdrowotnej w destynacjach turystycznych zwiększają popyt na usługi służące poprawie lub zachowaniu zdrowia.W książce...
Gatunek:

Madera. Przewodnik ilustrowany

środa, 10-01-2018, 16:01
Na Maderze panuje wieczna wiosna, klimat sprzyja pieszym wycieczkom i zwiedzaniu. Wyspa kwiatów, bardzo ciekawej kultury oraz wspaniałych ludzi. Jej historia splata się z historią Polski kilkukrotnie.
Gatunek:

Strony