Nowości Czytelnia

SZANOWNI CZYTELNICY ! W LIPCU i SIERPNIU Biblioteka będzie czynna w godz. 9:00 – 17:00. W czwartki w godz. 8:00 -12:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nowości Czytelnia

Legiony Polskie 1914-1918

czwartek, 14-06-2018, 08:31
W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości Andrzej Chwalba proponuje książkę, jakiej przez dekady brakowało na polskim rynku: napisaną żywym językiem popularną syntezę dziejów Legionów Polskich i legionistów, którzy po 1918 roku stanowili istotną część elit politycznych II Rzeczypospolitej, współtworząc historię Polski.Kiedy 6 sierpnia...
Gatunek:

Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie

czwartek, 07-06-2018, 09:47
Kontrrewolucja to książka, w której Jan Zielonka próbuje zmierzyć się z pytaniem o przyszłość Europy, wskazuje dysfunkcje demokratycznej polityki oraz trendy ekonomiczne ostatnich kilkudziesięciu lat i podejmuje wysiłek ponownego przemyślenia projektu liberalnego w obliczu porażki, jaką poniosła Europa w zderzeniu z geopolitycznymi, ekonomicznymi...
Gatunek:

Camino de Santiago. Między historią, legendą i mitem

czwartek, 07-06-2018, 08:06
Historia i legenda, które wzajemnie się przenikają.Szlak świętego Jakuba, na długo zapomniany, dziś przeżywa swój renesans. Jego tysiącletnia historia to źródło wielu barwnych opowieści. Autorka Hanna Maria Stefaniak, korzystając wyłącznie z hiszpańskich, nieznanych w Polsce źródeł, kreśli bogaty portret drogi wiodącej do Santiago.
Gatunek:

Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku

poniedziałek, 28-05-2018, 09:49
Autorka Irena Kurasz zapoznała się z dokumentami siedmiu stowarzyszeń na Dolnym Śląsku. Na ich podstawie zrekonstruowała historię i działalność tych organizacji. Samodzielnie przeprowadziła badania we wszystkich ośrodkach mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku. W ramach interpretacji i wyjaśnień korzystała z bogatej wiedzy akademickiej,...
Gatunek:

(Za)poznawanie Żeromskiego

poniedziałek, 28-05-2018, 09:45
Tadeusz Linkner w swej książce zgromadził obszerny materiał literacki, co pozwoliło mu przeprowadzić analizę całościowo potraktowanej twórczości Żeromskiego pod bardzo różnym kątami – występujących w niej idei, tematów, form wypowiedzi, gatunków literackich, stylu wypowiedzi, a także intertekstualności. Na zakres zainteresowań Tadeusza Linkenra w...
Gatunek:

Katastrofy budowlane

poniedziałek, 28-05-2018, 09:29
Najpoważniejszymi skutkami ryzyka występującego w obszarze w budownictwie są katastrofy budowlane. Ich skutkiem może być w najmniejszym zakresie zniszczenie mienia, a w najgorszym zaś przypadku utrata zdrowia lub życia ludzkiego. Każda katastrofa budowlana to swego rodzaju porażka. Porażki są jednak lekcją, która może nas wiele nauczyć....
Gatunek:

Programy zdrowotne. Skuteczna profilaktyka zachorowań

poniedziałek, 28-05-2018, 09:22
To nowatorska publikacja, która omawia wybrane zagadnienia z epidemiologii i zdrowia publicznego w praktycznym ujęciu.·         Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej.·         Stan zdrowia i życia Polaków.·         Badania...
Gatunek:

Obliczanie dawek leków

poniedziałek, 28-05-2018, 09:05
Doskonała publikacja  do zapoznania się z lekami, z poprawnym czytaniem etykiet leków, uzyskaniem umiejętności obliczania dawek i bezpiecznego podawania zleconych leków. W książce Marty Czekirdy przedstawiono w kolejności rozdziały z uwzględnieniem trudności zadania od najprostszych do bardziej złożonych. Zamieszczone testy pozwolą na...
Gatunek:

Psychologia transportu

czwartek, 17-05-2018, 09:00
Książka stanowi syntezę wiedzy dotyczącej psychologicznych badań kierowców. Oparta jest na najnowszej metodyce, jak również aktualnym stanie prawnym dotyczącym badań psychologicznych w obszarze medycyny pracy.Publikacja zawiera opis stosowanych narzędzi badawczych, jak również dotyka kwestii teoretycznych konstruktów istotnych z poziomu badań...
Gatunek:

Poradnik opiekuna seniora

czwartek, 17-05-2018, 08:42
Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło wiedzy dla osób opiekujących się starszymi członkami rodziny lub sprawujących opiekę nad seniorami w ramach pracy zawodowej.Czytelnik dowie się z książki m.in.:- jak opiekować się seniorem, pamiętając o jego bezpieczeństwie, codziennej aktywności i...
Gatunek:

Strony