Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Logistyka akcji ratowniczych

środa, 04-07-2018, 15:14
Zasadniczym zadaniem prezentowanej publikacji jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu logistyki akcji ratowniczych stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne.
Gatunek:

Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

środa, 04-07-2018, 14:45
W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajach ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny...
Gatunek:

Borelioza

środa, 04-07-2018, 14:25
Choroby przenoszone przez kleszcze stanowią istotny problem medyczny ze względu na zwiększającą się zachorowalność. Jednocześnie istnieją ugruntowane mity dotyczące samego zakażenia, leczenia i następstw. Borelioza z Lyme jest najczęstszą chorobą wśród zakażeń odkleszczowych. W porę rozpoznana i prawidłowo leczona jest w pełni uleczalna. Nie można...
Gatunek:

Przestępczość gospodarcza

środa, 04-07-2018, 13:34
Publikacja ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością. Publikacja pozwoli zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego w sektorach gospodarczych, lecz także metodyką...
Gatunek:

Technologie i procesy ochrony powietrza

środa, 04-07-2018, 13:23
Zgodnie z jednym z opublikowanych dokumentów Ministerstwa Środowiska: „Powietrze jest jednym z elementów środowiska, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. (…) Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym: przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i...
Gatunek:

Laboranci u Ducha Gór

czwartek, 28-06-2018, 11:36
Zioła i ich lecznicze wykorzystanie to temat coraz głośniej dyskutowany. A zielarskie, czyli laboranckie tradycje Karkonoszy i Gór Izerskich, mimo że niegdyś tak rozsławiające nasze góry, wciąż pozostają nieco w ukryciu.Naprzeciw zainteresowaniu nimi wychodzi publikacja Laboranci u Ducha Gór. Stanowi ona poniekąd kontynuację odkrywania tradycji...
Gatunek:

Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku

czwartek, 28-06-2018, 11:23
Bielizna, będąc sekretną częścią garderoby, skrywana była przez wieki pod odzieżą wierzchnią tak starannie, że wydawała się wręcz nieobecna. Z czasem jednak coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu, kształtując formę okryć wierzchnich. Wyłaniające się spod nich detale i ozdoby współtworzyły bowiem kreacje, coraz wyraźniej podkreślając ważną rolę...
Gatunek:

Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku

czwartek, 28-06-2018, 11:15
W książce Anny Drążkowskiej ukazano zmiany,jakie zachodziły w sposobie formowania obuwia na przestrzeni dziesięciu stuleci. Uwagę skupiono na rozwoju mody obuwniczej wyrażającej się zmianami formy i fasonu obuwia. Opisano czynniki, które ją determinowały i kształtowały. Omówiono również sposoby konstruowania, szycia, wykrawania, zdobienia i...
Gatunek:

Historia tańca

czwartek, 28-06-2018, 11:07
Autorką albumu jest Zofia Czechlewska, ceniona tancerka, solistka, choreograf i wieloletnia pracownica Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jako doświadczony pedagog w przystępny sposób opisuje historię tańca na przestrzeni wieków. Chronologiczny układ treści – od tańca starożytnego po współczesne tendencje w tej dziedzinie sztuki – pozwolą...
Gatunek:

Historia Węgier

czwartek, 28-06-2018, 10:13
Historia Węgier napisana została przez znanego węgierskiego uczonego Ignaca Romsicsa specjalnie dla polskiego czytelnika. Nowocześnie pomyślana synteza dziejów węgierskiego narodu odwołuje się do najnowszego stanu badań. Czytając tę pracę, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie o charakter polsko-węgierskich powinowactw na przestrzeni dziejów obu...
Gatunek:

Strony