Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

środa, 20-09-2017, 13:06
Żywność jest źródłem składników odżywczych dla człowieka, ale też idealnym środowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania żywności to jeden z najważniejszych elementów produkcji spożywczej.Publikacja omawia zagrożenia chemiczne, mające wpływ na produkty spożywcze z perspektywy mikrobiologii. Są one wynikiem oddziaływania...
Gatunek:

Epistemologia poznanie prawda wiedza realizm

środa, 20-09-2017, 13:00
Autorski wykład dotyczący jednego z ważniejszych i trudniejszych działów filozofii. Jan Woleński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny filozof analityczny, badacz szkoły lwowsko-warszawskiej, znawca filozofii prawa, logik - przedstawia aktualny stan teorii poznania, omawia relację między teorią poznania a logiką, analizuje podstawowe...
Gatunek:

Konteksty stylistyki. Od orędzia do mowy noblowskiej

środa, 20-09-2017, 12:56
Książka profesor Elżbiety Sękowskiej jest poświęcona stylom współczesnej polszczyzny. Stylistyka obfituje w wiele ujęć teoretycznych i metodologicznych. Problem natomiast stanowi przeniesienie ustaleń z poziomu znajomości terminów do praktyki szkolnej i akademickiej. Dyskusje nad statusem stylistyki oraz nad kategorią stylu pokazują jej...
Gatunek:

Narodziny globalnego dżihadu

środa, 20-09-2017, 12:13
Jedno z najpoważniejszych obecnie zagrożeń współczesności, czyli dżihadyzm wysługujący się metodami terrorystycznymi, narodził się dużo wcześniej, niż większość laików zdaje sobie sprawę. Jednak zarówno kiedyś, jak i dziś, głównym celem „świętej wojny” skrajnych fundamentalistów islamskich było i jest zniszczenie szeroko rozumianego Zachodu oraz...
Gatunek:
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Stanisław J. Rysz

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Stanisław J. Rysz

środa, 06-09-2017, 12:16
Książka ukazuje sens optymalizacji procesu zarządzania kryzysowego poprzez jego integrację zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Wyznacza kierunek zmian, w jakim powinien podążać system zarządzania kryzysowego w Polsce. Publikacja powinna znajdować się w każdym urzędzie administracji publicznej, który uczestniczy w procesie...
Gatunek:

Parki i ogrody terapeutyczne

wtorek, 29-08-2017, 13:33
Problematyka terapeutycznych właściwości krajobrazu jest coraz bardziej popularna. Wiele ogrodów terapeutycznymi powstaje przy placówkach służby zdrowia. Coraz częściej doświadczenia dobroczynnego wpływu kontaktu z naturą w ogrodach leczniczych próbuje się przenieść na grunt miejskich przestrzeni publicznych.Parki i ogrody terapeutyczne to bogato...

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego

wtorek, 29-08-2017, 13:30
Książka Zygmunta Piątka stanowi obszerny podręcznik klasycznej teorii pola elektromagnetycznego. Omówione są w nim: zagadnienia wprowadzające z zakresu analizy i rachunku wektorowego, pole elektrostatyczne, elektryczne pole przepływowe, pole magnetyczne, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, pole elektromagnetyczne, wolnozmienne pole harmoniczne...
Gatunek:

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

wtorek, 29-08-2017, 13:05
W książce Ryszarda Bartnika jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję.Osiągniecie wysokiej sprawności energetycznej , co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów...
Gatunek:

Prawo gospodarcze publiczne

wtorek, 29-08-2017, 13:01
Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne pod red. Andrzeja Powałowskiego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a...
Gatunek:

Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni

wtorek, 29-08-2017, 12:51
Książka Przemysława Pietrzaka prezentuje związki pomiędzy powieścią i prasą w ostatnich trzech dekadach XIX wieku z pewnym „wychyleniem” w czasy późniejsze. Pokazuje, że powieść tego okresu to nie tylko literatura zamieszczona w prasie, lecz także kompozycja na różne sposoby współpracująca z kontekstem gazetowym stron. Czasopismo zaś nie jest...
Gatunek:

Strony