Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Resocjalizacja (nie)urojona

poniedziałek, 12-06-2017, 09:44
Monografia Piotra Stępniaka zawiera odważną, bezkompromisową ocenę stanu polskiej myśli resocjalizacyjnej, która koncentruje się na tym, czego w więzieniu, szerzej w resocjalizacji, osiągnąć nie można. Pokazuje jej płytkość i schematyzm. Ma ona zatem uaktualnić tę myśl o nowe idee, sprowokować do dyskusji nad wątłością nauki uniwersyteckiej.W...
Gatunek:

Starość. Jak ją widzi psychologia

poniedziałek, 12-06-2017, 09:41
Monografia ukazuje aktualny stan badań psychologicznych nad psychospołeczną kondycją seniorów, ich światem przeżyć, rozumieniem siebie, własnego życia, otaczającego świata, a także percepcją społeczną starości jako nieuniknionego etapu ludzkiego losu. Będzie książką poszukiwaną na rynku wydawniczym zarówno przez przedstawicieli środowisk naukowych...
Gatunek:

Psychogeriatria

poniedziałek, 12-06-2017, 09:37
Nowoczesne opracowanie uwzględniające najważniejsze problemy dotyczące zaburzeń psychicznych w grupie osób w wieku podeszłym. Autorami publikacji są wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz geriatrii, autorytety naukowe w Polsce i poza granicami kraju. W książce omówiono główne choroby psychiczne występujące w grupie...
Gatunek:

POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje

poniedziałek, 12-06-2017, 09:34
W podręczniku przedstawiono najnowszą wiedzę o podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Autorki krok po kroku wyjaśniają trudne zagadnienia związane z ochroną zdrowia, opisują strukturę POZ, zasady jej funkcjonowania i finansowania oraz reguły prawne. Czytelnicy znajdą również w publikacji wiele ciekawych informacji o opiece zdrowotnej w Unii...
Gatunek:

Imaginauci

poniedziałek, 12-06-2017, 09:08
Książka przynosi opis XX-wiecznych dziejów kategorii wyobraźni oraz przedstawia jej funkcje w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Nowaka. Zestawiając czterech wskazanych twórców. Anita Jarzyna wytyczyła imaginatywną linię w historii polskiej literatury minionego wieku, biegnie ona w poprzek...
Gatunek:

Europejskie kino gatunków

wtorek, 23-05-2017, 17:20
Książka pod redakcją Piotra Kletowskiego zawiera pionierską na gruncie polskiego filmoznawstwa próbę opisu fenomenu europejskiego kina gatunkowego, tworzonego w obrębie najważniejszych kinematografii Starego Kontynentu. Odnajdziemy tu szkice poświęcone niemieckim, skandynawskim, włoskim, hiszpańskim i brytyjskim horrorom, reprezentantom lokalnej...
Gatunek:

Chrzest – Św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna

wtorek, 23-05-2017, 17:12
Wybitna rola Gniezna w tworzeniu zarówno państwowości polskiej, jak i Kościoław Polsce jest niepodważalna. Miasto było ważnym ośrodkiem religijnym także w późnym średniowieczu. Świadectwa znaczenia gnieźnieńskiego grodu zaprezentowano w 2016 r.  w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na wystawie  pn. „Chrzest – św. Wojciech –...
Gatunek:

Przewodnik po żydowskim Wrocławiu

wtorek, 23-05-2017, 17:00
Publikacja Tamary Włodarczyk i Jerzego Kichlera prowadzi nas do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym i historią wrocławskich Żydów.Znalazły się w niej propozycje tras turystycznych dotyczące historii żydowskiej i przybliżające dzieje najważniejszych obiektów oraz zasłużonych dla społeczności żydowskiej postaci. Szczególnym walorem...
Gatunek:

Szpieg w literaturze.Wstrząśnięci i niezmieszani

wtorek, 23-05-2017, 16:47
Szpiedzy działają od zawsze na "ziemi niczyjej": poza prawem, poza moralnością, poza zasadami obowiązującymi i chroniącymi zwykłych zjadaczy chleba.Nieraz jednak to oni rozstrzygają o losach świata, wywołują lub powstrzymują wojny, obalają prezydentów, zmieniają granice państw. Są bohaterami z natury rzeczy cichymi i niewidzialnymi, a za ich czyny...
Gatunek:

Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej

wtorek, 23-05-2017, 16:31
Wojciech Cynarski wykazał się bogatą wiedzą humanistyczną, którą poparł prezentacją własnych opracowań, jak również szeroką znajomością krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu nauk społecznych. Praca składa się z czterech części, obejmujących całość zagadnień zapowiadanych w tytule. Ukazują one najważniejsze oryginalne myśli autora, które...
Gatunek:

Strony