Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Apacze

wtorek, 10-04-2018, 12:32
Autor Edwin Sweeney , opierając sie na niezwykle bogatej palecie amerykańskich i meksykańskich materiałów archiwalnych, wspomnień i relacji, ukazuje dramatyczną walkę Apaczów pod wodzą Cochise'a. Apacze to tragiczna historia ludu, który musiał się ugiąć.
Gatunek:

Perfumy

wtorek, 10-04-2018, 12:27
Książka Beaty Hoffmann pokazuje liczne konteksty społeczne, kulturowe, historyczne czy antropologiczne, w jakich można mówić z jednej strony o substancjach zapachowych, a z drugiej - o roli zmysłu powonienia, który towarzyszył ludzkości od zarania dziejów.
Gatunek:

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

wtorek, 10-04-2018, 12:14
Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest wykładnią normy językowej – wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięcia normatywne są zgodne z przyjętymi w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją profesora Andrzeja...
Gatunek:

Obsługa ruchu turystycznego

wtorek, 10-04-2018, 12:05
Książka  przedstawia ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego, od determinant i typów ruchu turystycznego poczynając, poprzez organizację wyjazdów, aż po jakość i logistykę. Publikacja skierowana jest do studentów i praktyków zajmujących się turystyką na co dzień. 
Gatunek:

Afryka i (post)kolonializm

wtorek, 10-04-2018, 11:54
Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań (post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego z udziałem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury i sztuki europejskiej jako dominującej i metropolitalnej. Autorzy podejmują problematykę doświadczeń i...
Gatunek:

Autyzm i rodzina

wtorek, 10-04-2018, 11:26
Publikacja jest odpowiedzią na potrzeby osób bezpośrednio zaangażowanych w wychowanie dzieci ze spektrum autystycznym. Zapotrzebowanie to odnosi się m.in. do wciąż niedostatecznego zakresu upowszechnianej wiedzy na temat autyzmu oraz specyfiki funkcjonowania rodzin z dzieckiem autystycznym.
Gatunek:

Cenzura w PRL

poniedziałek, 19-03-2018, 09:35
Cenzura w PRL to temat badawczy, który, z jednej strony, ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej, zasługuje na dalsze, liczne analizy i rozpoznania. Zważywszy na obszerny, niezbadany do końca materiał dokumentacyjny pozostały po działalności Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz podległych mu jednostek terenowych wiele jest...
Gatunek:

Polskie służby specjalne

poniedziałek, 19-03-2018, 09:33
Służby specjalne są lub też pretendują do bycia tym elementem otaczającego nas świata, który znacznie więcej wie o nas niż my o nim. Dynamika nasilania się inwigilacji, jakiej poddawane jest za ich sprawą społeczeństwo, nie ma swego precedensu w dziejach. Casus Edwarda Snowdena i przekazanych przezeń informacji w pełni to potwierdza. Praca...
Gatunek:

Kultura bezpieczeństwa żywności

poniedziałek, 19-03-2018, 09:27
Pomimo nieustających afer na rynku żywności, istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak temat bardzo istotny, gdyż przyjmuje się, iż brak tej kultury, brak troski o jej zapewnienie, należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura...
Gatunek:

Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej

poniedziałek, 19-03-2018, 09:20
Prezentowana monografia poświęcona jest  krzyżom kamiennym, tym pomnikom przeszłości, które zdają się nieść ze sobą nieprzenikonione tajemnice dramatycznych wydarzeń sprzed stuleci, łączy cechy pracy naukowej i popularyzatorskiej. Dlatego może po nią sięgnąć nie tylko historyk, ale każdy czytelnik zainteresowany tym tematem albo historią...
Gatunek:

Strony