Nowości Czytelnia

Akcja PASZPORT CZYTELNIKA. Przyjdź do biblioteki, odbierz paszport, zbieraj naklejki i wygrywaj nagrody!!!

Nowości Czytelnia

Konteksty stylistyki. Od orędzia do mowy noblowskiej

środa, 20-09-2017, 12:56
Książka profesor Elżbiety Sękowskiej jest poświęcona stylom współczesnej polszczyzny. Stylistyka obfituje w wiele ujęć teoretycznych i metodologicznych. Problem natomiast stanowi przeniesienie ustaleń z poziomu znajomości terminów do praktyki szkolnej i akademickiej. Dyskusje nad statusem stylistyki oraz nad kategorią stylu pokazują jej...
Gatunek:

Narodziny globalnego dżihadu

środa, 20-09-2017, 12:13
Jedno z najpoważniejszych obecnie zagrożeń współczesności, czyli dżihadyzm wysługujący się metodami terrorystycznymi, narodził się dużo wcześniej, niż większość laików zdaje sobie sprawę. Jednak zarówno kiedyś, jak i dziś, głównym celem „świętej wojny” skrajnych fundamentalistów islamskich było i jest zniszczenie szeroko rozumianego Zachodu oraz...
Gatunek:
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Stanisław J. Rysz

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Stanisław J. Rysz

środa, 06-09-2017, 12:16
Książka ukazuje sens optymalizacji procesu zarządzania kryzysowego poprzez jego integrację zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Wyznacza kierunek zmian, w jakim powinien podążać system zarządzania kryzysowego w Polsce. Publikacja powinna znajdować się w każdym urzędzie administracji publicznej, który uczestniczy w procesie...
Gatunek:

Parki i ogrody terapeutyczne

wtorek, 29-08-2017, 13:33
Problematyka terapeutycznych właściwości krajobrazu jest coraz bardziej popularna. Wiele ogrodów terapeutycznymi powstaje przy placówkach służby zdrowia. Coraz częściej doświadczenia dobroczynnego wpływu kontaktu z naturą w ogrodach leczniczych próbuje się przenieść na grunt miejskich przestrzeni publicznych.Parki i ogrody terapeutyczne to bogato...

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego

wtorek, 29-08-2017, 13:30
Książka Zygmunta Piątka stanowi obszerny podręcznik klasycznej teorii pola elektromagnetycznego. Omówione są w nim: zagadnienia wprowadzające z zakresu analizy i rachunku wektorowego, pole elektrostatyczne, elektryczne pole przepływowe, pole magnetyczne, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, pole elektromagnetyczne, wolnozmienne pole harmoniczne...
Gatunek:

Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

wtorek, 29-08-2017, 13:05
W książce Ryszarda Bartnika jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję.Osiągniecie wysokiej sprawności energetycznej , co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów...
Gatunek:

Prawo gospodarcze publiczne

wtorek, 29-08-2017, 13:01
Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne pod red. Andrzeja Powałowskiego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a...
Gatunek:

Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni

wtorek, 29-08-2017, 12:51
Książka Przemysława Pietrzaka prezentuje związki pomiędzy powieścią i prasą w ostatnich trzech dekadach XIX wieku z pewnym „wychyleniem” w czasy późniejsze. Pokazuje, że powieść tego okresu to nie tylko literatura zamieszczona w prasie, lecz także kompozycja na różne sposoby współpracująca z kontekstem gazetowym stron. Czasopismo zaś nie jest...
Gatunek:

Resocjalizacja (nie)urojona

poniedziałek, 12-06-2017, 09:44
Monografia Piotra Stępniaka zawiera odważną, bezkompromisową ocenę stanu polskiej myśli resocjalizacyjnej, która koncentruje się na tym, czego w więzieniu, szerzej w resocjalizacji, osiągnąć nie można. Pokazuje jej płytkość i schematyzm. Ma ona zatem uaktualnić tę myśl o nowe idee, sprowokować do dyskusji nad wątłością nauki uniwersyteckiej.W...
Gatunek:

Starość. Jak ją widzi psychologia

poniedziałek, 12-06-2017, 09:41
Monografia ukazuje aktualny stan badań psychologicznych nad psychospołeczną kondycją seniorów, ich światem przeżyć, rozumieniem siebie, własnego życia, otaczającego świata, a także percepcją społeczną starości jako nieuniknionego etapu ludzkiego losu. Będzie książką poszukiwaną na rynku wydawniczym zarówno przez przedstawicieli środowisk naukowych...
Gatunek:

Strony