Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Reklama jako sztuka powtórzeń

środa, 19-04-2017, 10:09
  Książka dr Anny Ryłko-Kurpiewskiej jest wnikliwą i interdyscyplinarną analizą tematu. Powinna stać się lekturą na kierunkach studiów językoznawczych, kulturoznawczych, dziennikarskich i z zakresu komunikacji społecznej oraz znaleźć zastosowanie w praktycznych działaniach z zakresu marketingu i promocji.
Gatunek:

Rzymska Afryka Północna

poniedziałek, 10-04-2017, 13:26
Tadeusz Kotula był bez wątpienia najważniejszym polskim badaczem starożytnych dziejów Afryki północno-zachodniej. Jego liczne książki i artykuły weszły do międzynarodowego obiegu myśli i do dziś o wielu aspektach historii Afryki północnej w starożytności nigdzie w świecie nie można pisać prac naukowych nie odwołując się do jego publikacji. Do tomu...
Gatunek:

Nowa historia Meksyku

poniedziałek, 10-04-2017, 13:23
Pasjonująca i bogata panorama historii Meksyku, od narodzin świata Majów i Azteków poprzez epokę kolonialną i uzyskanie niepodległości aż po dzień dzisiejszy-pierwsza na polskim rynku wydawniczym historia Meksyku napisana przez zespół meksykańskich specjalistów-pokazuje historię przez analizę zmian warunków bytowania całych warstw i klas...
Gatunek:

Brytowie

poniedziałek, 10-04-2017, 13:05
Publikacja Christophera Snydera jest przekrojowym spojrzeniem na dzieje Brytów. Na podstawie analizy źródeł pisanych i materialnych autor systematyzuje wiedzę o przeszłości Brytanii w okresie przedrzymskim, rzymskim i w wiekach średnich. Podejmuje liczne wątki istotne dla badaczy antyku i średniowiecza, od organizacji społecznej, poprzez...
Gatunek:

Dzieje chrześcijaństwa na Litwie

poniedziałek, 10-04-2017, 13:02
Historia tysiącletnich dziejów chrześcijaństwa na Litwie, opowieść o tym, w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło na Litwę i jak potoczyły się jego losy. To także opowieść o niedoskonałościach i świętości chrześcijan, o porywach wiary i o jej zaniku, o codzienności wiary, życiu parafialnym i o kondycji moralnej duchowieństwa, a także o sytuacji...
Gatunek:

Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne

piątek, 31-03-2017, 09:34
Praca ma charakter interdyscyplinarny. Izabela Symonowicz-Jabłońska , analizując problem baśniowości, przywołuje ujęcia teoretycznoliterackie, psychologiczne, antropologiczne i kulturoznawcze.Autorka pyta o właściwości i znaczenie baśniowości w życiu i wychowaniu człowieka, o rolę baśniowości w kulturze popularnej oraz wizję świata wartości, jaką...
Gatunek:

Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku

piątek, 31-03-2017, 09:18
Wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy spadkobiercami wartości szlacheckich. Poszukujemy korzeni, otaczamy się rodowymi portretami i herbami. Na szlachecką modłę posługujemy się tytułami ,,pan” i ,,pani”. Warto badać te wartości, pisać o nich i je przypominać. Bez tego nie będziemy potrafili zrozumieć naszej kultury i współczesnych standardów.Przełom...
Gatunek:

Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako Auto/bio/geo/grafia

piątek, 31-03-2017, 09:10
W pracy  Elzbiety Dutki przedstawiono propozycję odczytania różnorodnego dorobku twórczego Julii Hartwig, obejmującego nie tylko poezję, ale także diarystykę, utwory dla dzieci, felietony, eseje i tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie aspektów przestrzennych i wymiaru autobiograficznego. Wykorzystując narzędzia podsuwane przez...
Gatunek:

Wybór poezji Wisławy Szymborskiej

piątek, 31-03-2017, 09:06
Po dwudziestu latach od Nagrody Nobla popularność dzieła Wisławy Szymborskiej nie słabnie. Ta poezja powściągliwości uczuć, przewrotnego humoru, filozoficznej głębi oraz przenikliwego namysłu nad tym, kim jest człowiek, doczekała się tak wielu komentarzy naukowych i krytycznych, że wypełniłyby one dużą bibliotekę. Po wiersze Noblistki chętnie...
Gatunek:

Starożytny Egipt

wtorek, 07-03-2017, 12:29
Cywilizacja starożytnego Egiptu z perspektywy najnowszych badań archeologicznych.Hermann A. Schlögl w nowatorski i barwny sposób przedstawia historię polityczną, społeczną, kulturową, obyczajową i religijną starożytnego Egiptu, począwszy od cywilizacji staroegipskiej i panowania króla Narmera, poprzez rozkwit w epokach Starego, Średniego i Nowego...
Gatunek:

Strony