Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Targowica, czyli zdrada

wtorek, 07-03-2017, 12:22
Adam Danilczyk przedstawił i omówił ogólne tło, przyczyny, przebieg i skutki konfederacji targowickiej na podstawie badań historycznych archiwaliów polskich i rosyjskich. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który specjalizuje się w badaniach sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej Rzeczypospolitej drugiej połowy...
Gatunek:

Dzieje reformacji w Polsce

wtorek, 07-03-2017, 12:18
W tym roku minie 500 lat od dnia, w którym augustiański mnich, Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, będących wyrazem krytyki wobec powszechnej w Kościele praktyki udzielania odpustów. Ten czyn uznany został za początek reformacji, która rozlewając się po Europie, z czasem zakwestionowała cały średniowieczny ład...
Gatunek:

Barcelona

wtorek, 07-03-2017, 12:14
Książka Roberta Hughesa to fascynująca biografia najbardziej niehiszpańskiego z hiszpańskich miast. Hughes opisuje burzliwe dzieje stolicy Katalonii, opowiada o losach władców, magnatów, artystów, poetów, architektów żyjących i tworzących w tym mieście i oprowadza czytelnika po jego najciekawszych miejscach. Od Parku Güell i surrealistycznej...
Gatunek:

Mity, rytuały i polityka Inków

wtorek, 07-03-2017, 12:07
Inkowie zajmują szczególne miejsce w masowej wyobraźni, związane z egzotyką, tajemnicą, bajecznym bogactwem. Równie fascynujące jak materialne pozostałości ich kultury są także intelektualne osiągnięcia ich cywilizacji. Inkowie stworzyli swoje imperium w bardzo krótkim czasie, zaledwie około stulecia, choć nie dysponowali żadną istotną przewagą...
Gatunek:

Art deco

wtorek, 28-02-2017, 13:35
Poradnik przeznaczony dla kolekcjonerów, antykwariuszy, dekoratorów wnętrz, stylistów i wszystkich miłośników art déco. Prezentuje meble, tkaniny i inne przedmioty art déco dostępne w Polsce w sprzedaży antykwarycznej. Czytelnik znajdzie tu informacje o cenach, porady, gdzie i jak kupować, o czym pamiętać, czego się wystrzegać. AutorkaJoanna...
Gatunek:

Podstawy wirusologii molekularnej

wtorek, 28-02-2017, 12:47
Kompendium współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, oparte na najnowszych badaniach. Autor Andrzej Piekarowicz bardzo przystępnie wprowadza w ten niewidzialny, lecz niezwykle różnorodny świat, prezentując m.in. klasyfikację wirusów, ich namnażanie, nowe choroby, dawniej nie rozpoznawane, zastosowanie wirusów w inżynierii...
Gatunek:

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym

wtorek, 28-02-2017, 12:35
W książce Daniela Jakimca została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego koncentrują się na roli pedagogów szkolnych, podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne "Niebieskiej Karty", asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego...
Gatunek:

Metody i techniki sztucznej inteligencji

wtorek, 28-02-2017, 12:22
Podręcznik Leszka Rutkowskiego prezentuje nowoczesne podejście do obliczeń inteligentnych. Przedstawiono w nim rys historyczny rozwoju sztucznej inteligencji, jej zastosowania w życiu codziennym człowieka oraz prognozę dalszego jej rozwoju.Omawia szeroki zakres inteligentnych struktur decyzyjnych i algorytmów uczenia maszynowego - przedstawia...
Gatunek:

Psychologia dla służb społecznych

wtorek, 28-02-2017, 12:18
Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Krystyny Ostrowskiej. Obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy psychologicznej, które powinna posiadać osoba pracująca na rzecz innych ludzi, pomagająca im w rozwoju oraz w normalnym funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym tzn. pomagająca, by jak najwięcej osób, członków społeczeństwa mogło działać jako...
Gatunek:

Historia literatury austriackiej

wtorek, 28-02-2017, 11:24
Książka Macieja Ganczara jest pierwszą tak obszerną w języku polskim próbą opisu dziejów literatury austriackiej, obejmującą całość piśmiennictwa od czasów średniowiecza do współczesności, z literaturą najnowszą włącznie. Autor porusza się w dwu płaszczyznach: pierwszą jest sama literatura austriacka opisana na tle przemian historii tego kraju,...
Gatunek:

Strony