Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej

wtorek, 28-02-2017, 11:17
Anna Barcz w swojej analizie bierze pod uwagę obecność zwierząt i innych gatunków przyrodniczych na terenie literatury polskiej. Prometeizm ekokrytyki, jakkolwiek utopijny, czerpie z sensowności samego tekstu, stanowi próbę zatrzymania w nim rzeczywistości niejako już utraconej. Czyni to następująco: poprzez przedstawienia przyrody, czyli...
Gatunek:

Kresowa Atlantyda, tom IX

piątek, 24-02-2017, 14:09
W IX tomie "Kresowej Atlantydy" autor wyprawia się w trzech kierunkach. Pierwszy - na słoneczne, gorące Pokucie, nad granicę rumuńską, do Śniatyna, do miasta, które Zbigniew Cybulski nazwał najpiękniejszym w II Rzeczypospolitej. Jest tam zapis kilkudziesięciu sag rodzinnych i dzieje "złotego pociągu", którym wywieziono 80 ton polskiego złota,...
Gatunek:

Język poetycki Mirona Białoszewskiego

piątek, 24-02-2017, 11:07
Książka autorstwa Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego ukazała się nakładem Ossolineum w roku 1974. Niniejsza edycja rozszerzona została o pozostałe teksty Barańczaka o Białoszewskim. Są wśród nich recenzje i eseje, jest poetycka parodia i metodologiczny pamflet.Znaczenia Barańczakowskiej pracy nie sposób przecenić, i to z...
Gatunek:

Logistyka usług

piątek, 24-02-2017, 11:02
Fenomen gwałtownego rozwoju usług w XXI w. pojawił się w gospodarce światowej równolegle z kreowaniem nowoczesnej logistyki w przedsiębiorstwach jako ogniwach międzynarodowego łańcucha dostaw. W książce przedstawiono, na podstawie najnowszych wyników badań empirycznych oraz w kontekście literatury przedmiotu, takie metody i techniki zarządzania...
Gatunek:

Drony

piątek, 24-02-2017, 10:51
Kompendium wiedzy o dronach, informacje, które każdy operator bezzałogowego statku powietrznego powinien znać. Budowa, technika pilotażu, loty VLOS i BVLOS, struktura przestrzeni powietrznej, gdzie i pod jakimi warunkami można odpowiedzialnie i bezpiecznie wykonywać loty, uprawnienia, przepisy, odpowiedzialność cywilna i karna – to w skrócie...
Gatunek:

Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej

piątek, 24-02-2017, 10:24
Głównym celem książki jest próba wypełnienia luki w literaturze poprzez syntezę i ocenę kluczowych działań banku centralnego na rzecz stabilności finansowej wraz z aktualizacją prowadzonych wcześniej analiz o wnioski wynikające z globalnego kryzysu finansowego.Autor  Paweł Smaga w książce łączy rozważania o charakterze teoretycznym...
Gatunek:

Królestwa Karolingów 751-987

wtorek, 21-02-2017, 12:19
Ceniona badaczka wczesnego średniowiecza, profesor Rosamond McKitterick, wykorzystując m.in. źródła paleograficzne i trudnodostępne rękopisy, w sposób kompleksowy przedstawia dzieje królestw frankijskich podczas panowania dynastii karolińskiej. Znakomicie ukazuje dynamiczną politykę prowadzoną przez kolejnych władców, zwłaszcza Karola Wielkiego,...
Gatunek:

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

wtorek, 21-02-2017, 12:13
W książce omówiono kolejne etapy wzrostu terytorialnego państwa zakonnego, kształtowanie się struktury organizacyjnej i sposób sprawowania władzy. Ważne miejsce zajmuje proces urbanizacji i osadnictwa wiejskiego na podbijanych ziemiach. Opisane konflikty militarne z Polską i Litwą, a także stosunki z Inflantami, Szwecją i Danią pozwalają lepiej...
Gatunek:

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych

wtorek, 21-02-2017, 12:08
Książka Grzegorza Szumskiego poświęcona została jednej z podstawowych idei pedagogiki specjalnej - integracyjnemu kształceniu osób niepełnosprawnych. Prezentuje współczesny stan wiedzy oraz analizę potrzeb i możliwości urzeczywistnienia tej idei w praktyce edukacyjnej. Przedstawia również analizę sposobów radzenia sobie przez nowoczesne systemy...
Gatunek:

Gruntoznawstwo inżynierskie

środa, 15-02-2017, 11:18
W książce Stanisława Pisarczyka są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania badań za pomocą...
Gatunek:

Strony