Nowości Czytelnia

Akcja PASZPORT CZYTELNIKA. Przyjdź do biblioteki, odbierz paszport, zbieraj naklejki i wygrywaj nagrody!!!

Nowości Czytelnia

Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia

wtorek, 25-04-2017, 14:34
Wobec narastających współczesnych zagrożeń ze strony przestępczości, konieczny jest rozwój środków, metod i nowych narzędzi, którymi mogą się posługiwać organy ścigania. Publikacja prezentuje możliwości stosowania w nowych warunkach takich metod pracy policyjnej, jak: osobowe źródła informacji, tajne operacje specjalne, wariograf,...
Gatunek:

Patologia mowy

wtorek, 25-04-2017, 14:30
Pierwsza polska monografia dotycząca patologii mowy – dyscypliny naukowej i praktycznej zajmującej się osobami z zaburzeniami mowy w różnym wieku. Publikacja pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Tarkowskiego składa się z czterech części, poświęconych odpowiednio: afazjologii, balbutologii, logopatologii oraz terapii. Została...
Gatunek:

Empatia pracowników medycznych

wtorek, 25-04-2017, 14:23
Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na...
Gatunek:

Dzieje Polski. Tom 3. 1340-1468 Królestwo zwycięskiego orła

środa, 19-04-2017, 13:34
Kolejny tom wspaniałej historii Polski opowiedzianej piórem profesora Andrzeja Nowaka liczy 464 strony, czyli o 80 więcej niż poprzednia część.Podobnie jak dwa poprzednie tomy charakteryzuje się wysokim poziomem edytorskim. Zdobią go liczne fotografie, rysunki, ryciny i mapy, które nie tylko dopełniają narrację autora, ale i poruszają wyobraźnię...
Gatunek:

Wentylacja pożarowa. Oddymianie

środa, 19-04-2017, 10:51
W podręczniku Bogdana Mizielińskiego i Grzegorza Kubickiego w przystępny sposób przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne problemy związane z wentylacją pożarową.Książka polecana studentom uczelni technicznych i szkół służby pożarniczej oraz projektantom instalacji wentylacji pożarowej, a także pracownikom nadzoru...
Gatunek:

Socjologia sportu

środa, 19-04-2017, 10:47
"Socjologia sportu" to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynienia z pracą nie tylko nowatorską, ale i kompleksową. Książka oferuje...
Gatunek:

Masaż osób starszych

środa, 19-04-2017, 10:26
Masaż geriatryczny (masaż osób starszych) został zaprojektowany  w celu dostosowania zabiegu do zmian inwolucyjnych starzejącego się organizmu oraz zaspokojenia szczególnych potrzeb osób w podeszłym wieku. Dzięki temu jest często jedyną możliwą do zastosowania formą masażu u seniorów, których kondycja psycho-fizyczna stanowi spore wyzwanie...
Gatunek:

Problemy wielokulturowości w medycynie

środa, 19-04-2017, 10:16
Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy. W książce omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i...
Gatunek:

Reklama jako sztuka powtórzeń

środa, 19-04-2017, 10:09
  Książka dr Anny Ryłko-Kurpiewskiej jest wnikliwą i interdyscyplinarną analizą tematu. Powinna stać się lekturą na kierunkach studiów językoznawczych, kulturoznawczych, dziennikarskich i z zakresu komunikacji społecznej oraz znaleźć zastosowanie w praktycznych działaniach z zakresu marketingu i promocji.
Gatunek:

Rzymska Afryka Północna

poniedziałek, 10-04-2017, 13:26
Tadeusz Kotula był bez wątpienia najważniejszym polskim badaczem starożytnych dziejów Afryki północno-zachodniej. Jego liczne książki i artykuły weszły do międzynarodowego obiegu myśli i do dziś o wielu aspektach historii Afryki północnej w starożytności nigdzie w świecie nie można pisać prac naukowych nie odwołując się do jego publikacji. Do tomu...
Gatunek:

Strony