Spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej i Dyskusyjnego Klubu Książki

 

Spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej i Dyskusyjnego Klubu Książki
Tuesday, 08-03-2016, 15:30

Kaszubski werblista  Günter Grass – to temat prelekcji, którą wygłosiła na spotkaniu Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej i Dyskusyjnego  Klubu Książki Brygida Martychowiec. Spotkanie odbyło się w bibliotece 3 marca. Wśród uczestników znalazła się również młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.

  Günter Grass, był uznany a jednocześnie nie był nieuznawany, zawieszony pomiędzy fikcją a realizmem, pomiędzy szczerością a zatajeniem , starający się zrozumieć i proszący o zrozumienie. Za parę tygodni  minie rok od jego śmierci i warto o nim przypomnieć – powiedziała na wstępie swojego wykładu Brygida Martychowiec.

Günter Grass urodził się w Gdańsku 16.X.1927 r., zmarł 13.04.2015 roku. Był synem niemieckiego kupca Wilhelma i jego żony Heleny, Kaszubki. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Gdańsku. Po wojnie pracował jako rolnik, górnik a także muzyk jazzowy. Studiował rzeźbę (1949-53) na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Mówił o sobie , że jest pisarzem i plastykiem. Pytany o tożsamość narodową, odpowiadał zawsze bez wahania, że jest Kaszubą. Należał do legendarnej grupy literackiej 47, skupiającej przez 20 lat wybitnych pisarzy niemieckojęzycznych. Światową sławę przyniosła mu tzw. Trylogia gdańska, złożona z trzech powieści:

* Blaszany bębenek

* Kot i mysz

* Psie lata

Cała trylogia gdańska opowiada o wnikaniu faszyzmu do umysłów i zdarzeń wojennych w Gdańsku, ówczesnym mieście dwóch kultur Polaków i Niemców, żyjących razem od setek lat. Grass przedstawia w sposób groteskowy panoramę niemieckiej historii od połowy lat dwudziestych, obraz zachowań klasy średniej, pod wpływem ideologii faszystowskiej. W 1993 roku Rada Miasta przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Günter Grass w 1999 roku otrzymał  literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Za wybitną twórczość literacką i wkład w pojednanie niemiecko-polskie został uhonorowany tytułem Doktor Honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 roku po wydaniu książki „Przy obieraniu cebuli” wybuchł skandal. Grass opisał w niej swoje  nieznane wcześniej wojenne losy i służbę w Waffen-SS. Zatajając przeszłość moralista stracił autorytet – twierdzili jego biografowie, przypominając, że od dziesięcioleci pisarz był symbolem sprzeciwu wobec manipulowania przez Niemców historią. W podsumowaniu swojej opowieści o życiu i twórczości noblisty, Brygida Martychowiec stwierdziła, że  „trudne życie rodzi w umysłach pisarzy ciekawe historie, które przyciągają prawdziwością zawartych w nich uczuć. Tego dostarczał swoim czytelnikom Günter Grass.

Książki Güntera  Grassa są dostępne w bibliotece.