Motywowanie w organizacjach publicznych

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Motywowanie w organizacjach publicznych
Thursday, 25-06-2015, 09:35

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Obejmują one nie tylko kwestie dotyczące motywowania, które rozpatruję na kanwie ogólnych warunków funkcjonowania współczesnych organizacji. Trudno bowiem byłoby przedstawiać zagadnienia z obszaru motywowania bez ukazania różnorodnych uwarunkowań
rzutujących na to, co ma miejsce w organizacji, także organizacji publicznej. Dlatego sporo uwagi poświęcono kwestiom ogólnym, aby na tej podstawie ukazać
problematykę motywowania personelu w organizacjach publicznych.
ze Wstępu

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I. Kwestie terminologiczne

Rozdział II. Implikacje warunków funkcjonowania organizacji publicznych
2.1. Rzeczywistość
2.2. Atmosfera pracy i działania
2.3. Korzyści z kultury organizacji
2.4. Etyka w prowadzonej działalności

Rozdział III. Konsekwencje dla personelu
3.1. Potrzeba szczególnego traktowania personelu w organizacjach
publicznych
3.2. Paradygmaty oddziaływania na personel
3.3. Strategia punktem wyjścia
3.4. Konieczność doskonalenia kompetencji
3.5. Decyzje personalne w procesie zarządzania (dowodzenia) organizacją
publiczną
3.6. Jaka polityka personalna?

Rozdział IV. Właściwie zmotywowany personel siłą organizacji
4.1. Motywacja - aspekt teoretyczny
4.2. Wybrane teorie i koncepcje motywacyjne
4.3. Podstawowe grupy narzędzi motywacyjnych
4.4. Uwarunkowania systemu motywacyjnego
4.5. Kilka uwag praktycznych
4.6. Zróżnicowane funkcje motywatorów
4.7. Pobocza motywowania

Rozdział V. Motywowanie a przywództwo

REFLEKSJE KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE

Gatunek: