Marketing- wprowadzenie

 

Marketing- wprowadzenie
Thursday, 25-06-2015, 10:01
Marketing- wprowadzenie

W książce omówiono między innymi:

   - sposoby podejścia firm do marketingu w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych,

   - tworzenie różnorodnych strategii cenowych, dostosowanych do specyficznej sytuacji gospodarczej i określonych segmentów rynku,

   - rolę usług w dzisiejszej, zorientowanej na ten sektor gospodarce,

   - współczesne narzędzia budowania relacji z klientem: strony internetowe, blogi, eventy z udziałem klientów, internetowe kanały wideo, społeczności internetowe i portale społecznościowe (np. Facebook, YouTube, Twitter)