Krajobrazy jak żywe i inne

 

Krajobrazy jak żywe i inne
Monday, 09-10-2017, 15:13

Na spotkaniu Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej i Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 5 października, wykład pt. Krajobrazy jak żywe i inne wygłosiła  Maria Tyws. Na wstępie dowiedzieliśmy się, że na podstawie licznych  sondaży przeprowadzonych w różnych środowiskach na  świecie uznano, że  obrazami  marzeń są – pejzaże. I to właśnie pejzaże były przedmiotem dzisiejszego  spotkania. Pejzaż czyli malarstwo krajobrazowe przedstawiające widoki natury lub otoczenia. Na przestrzeni wieków wykształcone zostały różne rodzaje pejzaży.  W zależności od  sposobu przedstawianej rzeczywistości wyróżnia się pejzaż  odzwierciedlający konkretny motyw (tzw. topograficzny) i pejzaż  będący wytworem wyobraźni  artysty (tzw. fantastyczny). Natomiast  w zależności od obrazowanego motywu pejzaż może być naturalny, idylliczny, marynistyczny, nocny, urbanistyczny, ze sztafażem. Może być też abstrakcyjny.  Malarstwo krajobrazowe pojawiło się  w zasadzie w renesansie i na początku pejzaże stanowiły jedynie tło dla portretów i scen religijnych. Rosnące zainteresowanie światem przyrody od okresu renesansu sprawiło, że rola pejzażu rosła i temat ten zaczął się powoli wyodrębniać. Było też tak, że to właśnie natura była największym natchnieniem artystów. Za pomocą pejzażu przekazywali oni różne stany ducha oraz wrażliwość serc ludzkich (np. w romantyzmie, symbolizmie).  Przez  wiele lat aż do impresjonizmu  pejzaże tworzone  były przez malarzy  wyłącznie w pracowniach na podstawie ich  własnej wizji rzeczywistości.  Wraz z nadejściem impresjonizmu obrazy malowane były  już  wyłącznie w plenerze (od początku do końca). Zmieniła  się również kolorystyka pejzaży. Istotnego  znaczenia  nabrała   gra świateł. Z kolei pejzaże malowane w XX wieku posiadają   jeszcze   inną formę. Bywają  nierealne , abstrakcyjne. Posiadają elementy absurdu, nonsensu  i chaosu. Przybierają także kształty geometryczne,    mogą być też wykorzystywane do dekoracji. 

 Częstym motywem malarzy pejzażystów były sceny batalistyczne, dworskie,  miejskie i wiejskie otoczenie,  widoki jesieni i zimy, przełom nocy i dnia, krajobrazy widziane z lotu ptaka,  sceny przedstawiające melancholię i grozę oraz żywioły istniejące w naturze. Dla zobrazowania tematu prowadząca przedstawiła słuchaczom niezliczoną ilość prac namalowanych przez wybitnych twórców pejzażystów tj. Rafaela Santiego, Leonardo da Vinci, Rembrandta, Vincenta van Gogha, Canaletto , Iwana Szyszkina, Wiliama Turnera, P. Bruegla, P. Gauguina, C.D. Friedricha, J. Pereza, M. Chagalla, E. Muncha, S. Daliego , L. Wyczółkowskiego i wielu wielu innych również współczesnych malarzy.

L. Bajsarowicz