Narodowe Czytanie w Ostroszowicach

 

Narodowe Czytanie w Ostroszowicach
Friday, 13-04-2018, 15:01

Tableau vivant z osobą Jana III Sobieskiego w roli głównej.

Narodowe Czytanie tekstu z ,,Pamiętników" Jana Paska

a także :

oryginalna kula armatnia z 1683 roku, pasjonujące dzieje oręża polskiego

oraz modne ubiory na dworze Jana III Sobieskiego w bibliotece.

 

 

Uczestnicząc czynnie w realizacji projektu pod hasłem

,, 100 lat Niepodległości-Święto Radości"

mamy możliwość odkrywania wielowątkowych aspektów odzyskiwania niepodległości w kontekście historii Polski.

13 kwietnia w Ostroszowicach uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania słuchając tekstów z ,,Pamiętników" Jana Paska ,rozdział ,,Rok Pański 1683".

Ten barokowy tekst zawierający wiele cytatów w języku łacińskim czytany z pietyzmem przez Pana Sławka Oleksaka

wiernie oddawał ducha epoki , a szczególnie znakomite zasługi hetmana wielkiego koronnego Jana III Sobieskiego dla Polski i świata.

Dzieci z uwagą słuchały opowieści nauczyciela historii Janusza Głoda o osobie Jana III Sobieskiego,jego zdolnościach strategicznych w sztuce wojennej, odwadze,pomysłowości i wielkich zasługach dla kraju.

Spotkanie oko w oko z hetmanem , w którego wcielił się Pan Sławek Oleksak zrobiło na słuchaczach ogromne wrażenie.

Natomiast podziwianie oryginalnej kuli armatniej otworzyło ciekawą dyskusję na temat oręża polskiego z omawianego okresu.

Intrygująca postać Jana III Sobieskiego , jego ubiór i wąsy całkowicie zachwyciły słuchaczy.Poznanie poszczególnych części ubioru hetmana ,pomoc w zawiązaniu pasa rozweseliły całą grupę.

Podczas podsumowania spotkania dzieci doskonale odczytały sens czytania tekstów z ,,Antologii patriotycznej" na stulecie odzyskania niepodległości.

 

Wielkie podziękowania dla osób, które przyczyniły się do stworzenia znakomitej oprawy spotkania.

Dziękujemy Pani Urszuli Łastowskiej z Pracowni i Wypożyczalni Kostiumów w Bielawie za nieodpłatne udostępnienie kostiumu Hetmana'

Panu Sławkowi Oleksakowi za znakomite czytanie tekstu i wcielenie się w postać Jana III Sobieskiego

Panu Januszowi Głód za interesujący wykład historyczny.

 

mk