. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki Waliszewski Krzysztof

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki Waliszewski Krzysztof
Tuesday, 08-01-2019, 16:56
. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki Waliszewski Krzysztof

Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, w tym przestrzeganie norm etycznych, jest jednym z ważnych instrumentów budowania zaufania publicznego do tych instytucji, które jest niezbędne w świadczeniu usług finansowych klientom. Nadal jednak w działalności instytucji finansowych spotyka się przejawy społecznej nieodpowiedzialności, w tym nieodpowiedzialnej i niedostosowanej do potrzeb i sytuacji klienta sprzedaży (misselling) produktów finansowych, której konsekwencje mają negatywny wymiar finansowy oraz pozafinansowy dla tych instytucji. Monografia podejmuje ważne zagadnienia teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych, takie jak:
    Dlaczego tolerujemy misselling w branży finansowej?
    Działania edukacyjne banków centralnych  w obszarze wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
    CSR finansów w kulturze ekonomii postwzrostu.
    Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze bankowym i pośrednictwie finansowym.
    Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych za misselling i FinTech.
    Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych.
    Korzyści i koszty społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych.
    Kwalifikacja „Doradzanie w zakresie finansów osobistych” jako czynnik ograniczający misselling na rynku usług finansowych.

Gatunek: