Dom codzienność i święto. Przestrzeń domowa. Ludzie i rzeczy

 

Dom codzienność i święto. Przestrzeń domowa. Ludzie i rzeczy
Wednesday, 05-06-2019, 16:26

Przedstawione w książce  szkice odnoszą się do różnych definicji domu i różnej kategorii przestrzeni domowej,  materialnej, duchowej,  i kulturowej. Czytelnik znajdzie artykuły poświęcone średniowieczu, epoce nowożytnej, czasom najnowszym, założeniom duchownym i świeckim.

Gatunek: