Trzeźwy umysł 2019

 

Trzeźwy umysł 2019
Wednesday, 19-06-2019, 13:40
Trzeźwy umysł 2019

W ramach  Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Filii biblioteki przeprowadzono cykl spotkań zatytułowanych „Trzeźwy umysł 2019”. Młodzież spotkała się z terapeutą uzależnień Krzysztofem Piersą oraz z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, sierżant Barbarą Gaweł. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z faktami na temat substancji odurzających oraz problemami związanymi z ich używaniem. Wysłuchały pogadanek na temat rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o możliwości uzależnienia alkoholowego, nikotynowego czy narkotykowego, mitów dotyczących picia alkoholu, palenia papierosów czy sięgania po środki psychoaktywne. Poznały inne sposoby rozwiazywania problemów niż sięganie po substancje odurzające. Podczas zajęć młodzież wzięła udział w warsztatach mających na celu uświadomienie, jakie zagrożenia  mogą się pojawić w ich życiu.