Hrabiowie von Hochberg. Śląscy Medyceusze i ich mecenat kulturotwórczy w latach 1628 – 1833.

   

Hrabiowie von Hochberg. Śląscy Medyceusze i ich mecenat kulturotwórczy w latach 1628 – 1833.
Wednesday, 31-07-2019, 10:03

Książka, będąca rozprawą historyczną, przedstawia nawybitniejsze postaci z sześciu pokoleń rodu  Hochbergów. Autor Zbigniew Baran skupił się na pokazaniu wyjątkowego znaczenia śląskiej arystokracji w rozwoju nowożytnej kultury na terytorium naszego regionu.

Gatunek: