Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi

 

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi
Monday, 07-10-2019, 11:10
nowe

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Publikacja może stanowić praktyczną pomoc w codziennym zarządzaniu placówką oraz w realizacji obowiązków spoczywających na dyrektorze. Została wzbogacona o szczegółowy wykaz aktów prawnych regulujących działalność szkół i placówek oświatowych oraz kalendarium zadań w poszczególnych miesiącach roku.