Wypalenie nie tylko na polu zawodowym (J.Augustyn SJ)

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Wypalenie nie tylko na polu zawodowym (J.Augustyn SJ)
Friday, 11-10-2019, 14:27

Autor w swoich rozważaniach uwzględnia nie tylko społeczne i psychologiczne przyczyny wypalenia, ale również duchowe i moralne. Odwołując się do rozważań Viktora E. Frankla, ukazuje bezsens i pustkę egzystencjalną jako jedną z najważniejszych przyczyn wypalenia. Zdaniem Autora ujawnia się ono nie tylko na polu zawodowym, ale także społecznym, rodzinnym i wspólnotowym. W szukaniu środków zaradczych przeciwko wypaleniu o. Augustyn odwołuje się do własnych refleksji, a także do świadectwa ks. Franciszka Blachnickiego oraz Etty Hillesum.