Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce
Wednesday, 16-10-2019, 09:49

Oddychanie tylko w niewielkim zakresie podlega ludzkiej woli. Zazwyczaj na co dzień nie uświadamiamy sobie jego mechanizmów kontroli. Podczas snu kontrola kory mózgowej nad oddychaniem ustaje, a dominują złożone automatyzmy neurohormonalne. Poznawanie tych zależności pozwala na systematyzowanie zjawisk patologicznych i umożliwia poszukiwanie dla nich odpowiedniej terapii.

Praktycznym celem leczenia zaburzeń oddychania podczas snu jest poprawa aktywności dziennej osób, u których je ujawniono i profilaktyka późniejszych następstw tych zaburzeń.

Gatunek: