Chasydyzm. Atlas historyczny

 

Chasydyzm. Atlas historyczny
Thursday, 24-10-2019, 13:49

Książka jest  pierwszą kartograficzną wizualizacją i interpretacją mistycznego ruchu chasydyzmu, jednego z najważniejszych ruchów religijnych Europy Środkowo-Wschodniej, współczesnego Izraela i Ameryki Północnej.

W dziewięciu rozdziałach praca omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), XX-wieczną emigrację do Nowego Świata, kryzys dwóch wojen światowych i Holocaust, a wreszcie odrodzenie po 1945 roku.

Gatunek: