Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku
Wednesday, 13-11-2019, 09:35

Książka dra hab. Andrzeja Szczerskiego porusza bardzo istotny problem, który nie doczekał się całościowego opracowania ani w polskiej, ani w zagranicznej literaturze przedmiotu. Książka wypełnia więc istotną lukę w naszej wiedzy dotyczącej najnowszej sztuki polskiej oraz sztuki naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Autor umiejętnie łączy w swoim tekście problematykę ogólną ze szczegółowo zaprezentowanymi według przyjętej przez niego koncepcji przykładami dzieł i projektów artystycznych twórców wywodzących się z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pomaga mu w tym także doświadczenie kuratorskie – był kuratorem paru istotnych wystaw poświęconych sztuce współczesnej.

Gatunek: