Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej
Monday, 25-11-2019, 14:46

Celem książki jest przeanalizowanie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Druskiennikach, Birsztanach, Stokliszkach i Niemonajciach do roku 1939. Uzdrowiska te były zawsze licznie odwiedzane przez Polaków, pełniły ważną funkcję kulturotwórczą i gospodarczą na tych ziemiach. W monografii przytaczane są często in extenso różnorakie wskazania lekarskie ordynujących w uzdrowiskach lekarzy. Pozwala to prześledzić różne etapy kształtowania się wiedzy medycznej.

Gatunek: