Bezpieczeństwo transportu morskiego

   

Bezpieczeństwo transportu morskiego
Tuesday, 17-03-2020, 12:06

Celem niniejszej książki jest próba holistycznego podejścia do identyfikacji współczesnych zagrożeń występujących w transporcie morskim, analiza czynników determinujących stan bezpieczeństwa oraz wskazanie kompleksowych metod przeciwdziałania zidentyfikowanym i potencjalnym zagrożeniom.

Gatunek: