Zajedźmy kobyłę historii (K.Modzelewski)

 Zapraszamy na WIELKI KIERMASZ KSIĄŻEK popularno-naukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Zajedźmy kobyłę historii (K.Modzelewski)
Tuesday, 23-06-2020, 14:55

Wspomnienia wybitnego historyka mediewisty, działacza politycznego, jednego z grona najbardziej znanych opozycjonistów z czasów Polski socjalistycznej. Książka ukazuje dzieje rodziny i losy jego samego na tle historii politycznej Polski od lat czterdziestych XX wieku po chwilę obecną. Opowiedziana z troską o szczegóły historyczne ukazuje postawy opozycjonistów z lat sześćdziesiątych, z czasu „Solidarności” i okresu przemian ustrojowych w naszym kraju, zwraca uwagę na wielość koncepcji i różnorodność dróg dojścia do pełnej demokratyzacji życia politycznego w Polsce od prób naprawiania systemu socjalistycznego aż po zupełne odejście od jego założeń. Ksiażka ta, napisana czystym, precyzyjnym językiem jest dokumentem o kolosalnym znaczeniu dla zrozumienia dziejów Polski w drugiej połowie dwudziestego wieku.