Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 

Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Friday, 07-08-2020, 15:25

Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie tych różnic na tle: - zasad praw bilansowego i podatkowego,- przychodów i kosztów według praw bilansowego i podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem głębokich zmian podatkowych szczególnie w latach 2018-2019,- różnic trwałych i przejściowych pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzania zeznania CIT,- wykorzystania danych z ksiąg rachunkowych w zakresie rozliczeń CIT,- ustalania odroczonego podatku dochodowego.W książce uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

Gatunek: