Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy

 

Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy
Friday, 07-08-2020, 15:34

Hubert Izdebski  szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak:

  • doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej,
  • przestrzenne ramy działalności samorządu terytorialnego,
  • zadania samorządu terytorialnego i sposoby ich wykonywania,
  • unormowanie materialnych podstaw wykonywania zadań i statusu pracowników samorządowych,
  • zagadnienia ustrojowo-organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • nadzór nad działalnością samorządu wraz z obywatelskim prawem zaskarżania uchwał jego organów.

Książka uwzględnia aktualny stan prawny, odnosi się do niektórych, dotyczących samorządu, przepisów o przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.

Gatunek: