Napęd i sterowanie pneumatyczne

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Napęd i sterowanie pneumatyczne
Wednesday, 23-09-2020, 15:51

W książce Wiesława Szenajcha w przystępny sposób przedstawiono problematykę napędów i sterowań pneumatycznych oraz pneumohydraulicznych. Omówiono budowę elementów sterujących i napędowych stosowanych w maszynach oraz urządzeniach technologicznych.

Uwzględniono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne elementów i zespołów, a także współczesne metody projektowania złożonych układów napędowych i sterujących pneumatycznych i pneumohydraulicznych.