Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym

 

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym
Wednesday, 23-09-2020, 15:58

W dwóch pierwszych częściach książki przedstawiono podstawowe założenia teorii D. Orem, opisano chorobę jako sytuację trudną dla pacjenta, psychospołeczne następstwa choroby oraz znaczenie wsparcia społecznego i edukacji w przygotowaniu chorego do samoopieki. W trzeciej części zamieszczono opisy przypadków pacjentów z wybranymi schorzeniami oraz modele pielęgnowania, a także wyjaśnienia zmian patofizjologicznych w danym układzie oraz wynikających z nich objawów.

Gatunek: