Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

 

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
Thursday, 29-10-2020, 14:24

W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej.
Każda czynność procesowa została zobrazowana stosownym wzorem pisma procesowego, orzeczenia lub zarządzenia. Zagadnienia o szczególnie istotnym znaczeniu praktycznym autorzy poddali analizie w poszerzonych komentarzach naukowych, prezentujących wybrane instytucje prawnoprocesowe na gruncie poglądów nauki prawa oraz dorobku orzecznictwa sądowego.

Gatunek: