Prawo autorskie w instytucjach kultury

W lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w czwartki od 8.00-12.00. ZAPRASZAMY!

Prawo autorskie w instytucjach kultury
Friday, 11-12-2020, 13:26

Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z prawem autorskim a odnoszącym się do działalności instytucji kultury. Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej znajduje się słowniczek, w którym w jasny i przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia prawa autorskiego, takie jak: utwór, artystyczne wykonanie, prawo cytatu, plagiat, pola eksploatacji, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa licencyjna, przeniesienie praw itp. Druga część obejmuje rozdziały poświęcone konkretnym obszarom działalności instytucji kultury. Trzecia część stanowi zbiór wzorów umów, przydatnych w działalności instytucji kultury.

Gatunek: