Aztekowie. Próba interpretacji

 

Aztekowie. Próba interpretacji
Tuesday, 15-12-2020, 17:09

Książka  Ingi Clendinnen poświęcona jest cywilizacji Azteków z ostatniego okresu istnienia ich państwa przed przybyciem Hernando Cortesa i podbojem hiszpańskim w 1521 r. Autorka omawia struktury socjalne w mieście Tenochtitlán, stolicy imperium; próbuje zinterpretować wierzenia azteckie oraz specyficzny, rozbudowany rytuał religii, którego podstawę stanowiło składanie masowych ofiar z ludzi; przedstawia świat wojowników, kapłanów, kupców i kobiet; porusza także pewne aspekty sztuki sakralnej.

Gatunek: