Cyprian Kamil Norwid . Człowiek.

Cyprian Kamil Norwid . Człowiek.
Tuesday, 19-01-2021, 15:06

W serii „Poeci do kwadratu” Artur Grabowski przedstawia autorski wybór wierszy Cypriana Kamila Norwida poprzedzony osobistym esejem na temat życia i twórczości romantycznego poety. "W przekonaniu Norwida człowiek ma niejako trzy ojczyzny: tę intymnie jednostkową, którą zwie swoim losem i za którą jest osobiście odpowiedzialny; tę zakorzenioną w społeczności i tradycji, w których ma się odnaleźć, a następnie zająć tam swoje miejsce; i tę metafizyczną, którą każdy rozpoznaje jako swoją ludzką, uniwersalną powinność."

Gatunek: