Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości

 

Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości
Wednesday, 10-02-2021, 10:51

Krym jest półwyspem na Morzu Czarnym, gdzie przewinęło się wiele cywilizacji. W XV-XVIIII wieku istniało tam państwo Tatarów Krymskich, znane w historii jako Chanat Krymski. Monografia pokazuje dzieje Tatarów Krymskich w warunkach zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych nad Morzem Czarnym. W wyniku rozpadu Złotej Ordy w 1427 roku, Chanat Krymski stał się regionalnym mocarstwem. Stanowił dość uciążliwe sąsiedztwo dla wszystkich państw Europy Wschodniej. Półwysep często zmieniał państwowość: należał do Rosji carskiej, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a po upadku Związku Radzieckiego, do niepodległej Ukrainy. Rok 2014 to z kolei aneksja Krymu przez Federację Rosyjską. Destabilizacja ponownie dotknęła Tatarów Krymskich...

Gatunek: