Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy

 

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Friday, 12-02-2021, 13:24

Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez przedsiębiorcę zagrożeniom związanym ze szpiegostwem gospodarczym, która to problematyka nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania.

Nakreślono koncepcję ochrony przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, możliwie wyczerpująco ukazując te zagadnienia, które dotąd nie doczekały się opracowania. Ukazuje rozległość zagadnień, jakimi powinni zajmować się przedsiębiorcy, gdyż szpiegostwo gospodarcze i nieuczciwa konkurencja może wkraczać w praktycznie każdą sferę działania przedsiębiorstwa.

Gatunek: