Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa

 

Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa
Tuesday, 09-03-2021, 15:35

Puyblikacja Petra Jokeša to kompleksowe zestawienie dziejów terenów współczesnej Republiki Czeskiej od czasów najdawniejszych oraz ludów, które ją zamieszkiwały - w szczególności Czechów - Słowian którzy pojawili się na tych terenach na długo przed rozkwitem średniowiecznej Europy. Przedstawia wpływy rzymskie, następnie frankońskie, kwestię Państwa Wielkomorawskiego, po czym skupia się na właściwych Czechach - księstwie które wykrystalizowało jeszcze w IX wieku, a które później urosło do rangi królestwa.

Dobrze przedstawione są także powiązania, jakie władców Czech łączyły z sąsiadami - Niemcami, Polakami, Węgrami - oraz jak państwo funkcjonowało w czasach, gdy stanowiło część składową Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Szczególnie interesujące mogą być opisy relacji polsko-czeskich, z którymi wiąże się chociażby powstanie państwowości polskiej, sprawy śląskie, czy mało chwalebne wydarzenia wieku XX - zajęcie Zaolzia, tłumienie praskiej wiosny.

Gatunek: