Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności. Ujęcie prawno-instytucjonalne

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Introligatorni-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności. Ujęcie prawno-instytucjonalne
Friday, 12-03-2021, 13:02

Publikacja jest analizą roli Państwowej Straży Pożarnej w obszarze ochrony ludności państwa, zarówno na tle jej ustawowych zadań, jak i w kontekście współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego. Ewa Jakubiak podejmuje problem złożoności definicyjnej pojęć związanych z bezpieczeństwem oraz zwraca uwagę na konieczność zmian regulacji prawnych, które integrowałyby wysiłki podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, umożliwiając osiągnięcie odpowiedniego jego poziomu.

Książka stanowi kompendium wiedzy z ww. zakresu, wyjaśniając m.in.:

  • pojęcie i zagadnienia ochrony ludności w polskim prawie;
  • stan obecny systemu ochrony ludności w Polsce;
  • misję, cele i zadania ochrony ludności w Polsce;
  • rolę Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności (na obszarze woj. podlaskiego).
Gatunek: