Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939

 

Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939
Tuesday, 30-03-2021, 10:30

Autorzy podjęli temat kultury fizycznej, dotychczas pomijany przez historyków. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska monografia oparta na szerokiej i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i turystycznego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939.

Czytając dowiemy się m.in., jakie miejsce zajmowały wychowanie fizyczne i sport w działalności takich organizacji, jak: Towarzystwo Gimnastyczne «Sokół», Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Strzelecki, Związek Harcerstwa Polskiego, Automobilklub Wołyński czy Aeroklub Wołyński.

Autorzy piszą także o klubach i towarzystwach sportowych oraz o rozwoju różnych dyscyplin, w tym o piłce nożnej na Wołyniu, której na łamach MW cykl artykułów poświęcił Serhij Hrudniak.

Eligiusz Małolepszy oraz Teresa Drozdek-Małolepsza opowiadają o Marszu na Polską Górę pod Kostiuchnówką jako przykładzie zawodów wojskowo-sportowych na Wołyniu. Osobny rozdział poświęcili turystyce w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym oraz działalności na polu rekreacji fizycznej.

Gatunek: