Biologia. Autor: Martin Diana, Berg Linda, Solomon Eldra P.

Biologia. Autor: Martin Diana, Berg Linda, Solomon Eldra P.
środa, 06-09-2017, 13:08
Biologia.  Autor: Martin Diana, Berg Linda, Solomon Eldra P.

„Biologia” autorstwa Diany Martin, Lindy Berg oraz Eldry P. Solomon to nowoczesny, starannie przygotowany podręcznik, który w pełni odzwierciedla aktualny stan wiedzy biologicznej.
W nowym wydaniu „Biologii” teksty zostały rozszerzone oraz udoskonalone. Czytelna i logiczna struktura treści oraz przystępne wyjaśnienia zagadnień ułatwiają opanowanie materiału. W książce znajduje się wiele doskonałych poglądowych grafik, które pozwalają lepiej zrozumieć oraz zapamiętać kluczowe pojęcia i procesy. W utrwaleniu wiadomości pomagają liczne pytania kontrolne oraz testy sprawdzające.
Publikacja stanowi obszerne kompendium wiedzy biologicznej. Na podstawie wyników najnowszych badań naukowych autorki obrazowo przedstawiają organizację i ewolucję życia na ziemi, wyjaśniają związki procesów molekularnych z otaczającym światem żywym i nieożywionym, a także w zrozumiały sposób prezentują metodykę naukowych badań biologicznych.
Nowa „Biologia” zawiera wiele dodatków usprawniających naukę, jak na przykład umieszczone na końcu unikatowe objaśnienie konstrukcji terminów naukowych oraz słownik systematyzujący nazewnictwo biologiczne.

Gatunek: