Biotechnologia ścieków

 

Biotechnologia ścieków
środa, 25-11-2020, 14:40

W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.

Omówiono:

  • ścieki i ich charakterystykę,
  • metody biologicznego oczyszczania ścieków,
  • przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,
  • dwa podstawowe procesy – oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów w formie zawieszonej (osad czynny) oraz immobilizowanymi na nośnikach (złoża biologiczne),
  • podstawy inżynierii, rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów,
  • systemy służące do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu,
  • obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym i uciążliwym produktem ubocznym oczyszczania ścieków.