Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury
poniedziałek, 20-05-2019, 14:23

Kompleksowe opracowanie zagadnienia związanego z uprawnieniami i obowiązkami instytucji kultury z perspektywy przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Szczególny nacisk położony został na udostępnienie informacji publicznej na wniosek, ponieważ w tym zakresie pojawiają się największe problemy, których efektem są często przegrane przez instytucje kultury sprawy przed sądami administracyjnymi. Publikacja ma walory przewodnika dla pracowników kultury, a szczególnie osób zajmujących się organizowaniem wydarzeń kulturalnych we współpracy z instytucjami kultury oraz urzędników i prawników świadczących obsługę tego typu instytucji.

Gatunek: