Elektrownie jądrowe w nowoczesnej gospodarce. Technologie, ekonomika, bezpieczeństwo

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Elektrownie jądrowe w nowoczesnej gospodarce. Technologie, ekonomika, bezpieczeństwo
poniedziałek, 22-04-2024, 14:56

Książka prezentuje następujące zagadnienia: teoria atomu i reakcji jądrowych, podstawy bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej; poszczególne generacje reaktorów energetycznych, ich budowa, zasada działania oraz parametry pracy; gospodarka paliwowa zasobami uranu, jego przerób i wzbogacanie, produkcja paliwa jądrowego i składowanie odpadów promieniotwórczych oraz paliwa wypalonego; budowa i przestrzenne rozmieszczenie budynków oraz układów,elementy układów obiegu pierwotnego i wtórnego, przyszłościowe rozwiązania reaktorów jądrowych; materiały konstrukcyjne wykorzystywanymw energetyce jądrowej: stalom,stopy cyrkonu, stopy niklu, ceramiki, betony, polimery; zagadnienia ekonomiczne w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych, wpływ wybranych czynników na koszty wytwarzania energii i opłacalność elektrowni jądrowych; zagadnienia bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych w aspekcie ich lokalizacji i eksploatacji oraz likwidacji obiektu.

Gatunek: