Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji
środa, 11-09-2019, 14:43

Książka profesora Józefa Sali składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano istotę hotelarstwa, kryteria klasyfikacji hoteli oraz rolę hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego. W rozdziale 2 zaprezentowano podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej. Rozdział 3 prezentuje składniki głównej, cząstkowej usługi hotelowej, tj. usługi zakwaterowania. Kolejny rozdział przedstawia m.in. istotę gastronomii i jej rolę w hotelarstwie, zakres usług gastronomicznych w hotelach i kierunki ich rozwoju. W rozdziale 5 scharakteryzowano główne usługi dodatkowe w hotelach. Rozdział 6 przedstawia specyfikę zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim. Rozdział 7 ukazuje funkcje głównych służb hotelu. Końcowy rozdział prezentuje procesy koncentracji i integracji w hotelarstwie.

Książka jest adresowana głównie do studentów studiów ekonomicznych i wychowania fizycznego, studiujących na kierunku „Turystyka i rekreacja”. Pomyślana jest jako opracowanie służące prowadzeniu wykładu z przedmiotu „Podstawy hotelarstwa”. Może być także przydatna osobom i menedżerom zarządzającym firmami hotelarskimi.

Gatunek: