Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej

W lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w czwartki od 8.00-12.00. ZAPRASZAMY!

Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej
piątek, 25-11-2016, 08:27

Tajemnica smoczego kamienia, smoki i smokobójcy to tematy wykładu dr. Marka Sikorskiego wygłoszonego w bibliotece 22 listopada. Dr Marek Sikorski jest historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych, pisarzem i krajoznawcą. Napisał ok. 30 książek historycznych i krajoznawczych. Uczestnicy spotkania byli  pod wrażeniem ogromnej wiedzy prelegenta, który opowiadał o smokach, ich historii i znaczeniu w kulturze i literaturze europejskiej. O smokach  i smokobójcach mówiły różne źródła historyczne od zarania dziejów. Pisali o nich katoliccy duchowni, uczeni i teologowie, którzy wierzyli, że smoki istnieją i uznawali je za szatańskie istoty. Dr Marek Sikorski zilustrował swój wykład ciekawą prezentacją przedstawiającą m.in. typowe wizerunki smoków i smokobójców. Zapoznał zebranych z historią smoczego kamienia, który doniedawna był najbardziej znanym panaceum. Pisano o nim już w średniowieczu. W dawnej Polsce też znano jego historię i nawet Benedykt Chmielowski umieścił wzmiankę o smoczym kamieniu w swojej encyklopedii. Zdaniem dr. Marka Sikorskiego  jest to największe oszustwo medyczne w Europie, czego dowiodły drobiazgowe badania przeprowadzone w roku 2006, stwierdzające, że przechowywany do dziś w Szwajcarii kamień, to fragment meteorytu o radioaktywnych właściwościach.  Obecnie smoczy kamień można oglądać w Natur- Museum w Lucernie.