Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne

 Ze względu na ograniczenia w świadczeniu usług- MPBP w Dzierżoniowie otwarta jest w godzinach 11-17 od pn-śr,pt oraz 8-12 czw. 

Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne
poniedziałek, 31-12-2018, 08:51

Terminy „kamp”, „glamour” i „vintage” – choć uchwytne w języku współczesnej estetyki jako jego wyróżniki – nie poddają się prostym wyjaśnieniom. Czy obecne sposoby komunikacji, zwłaszcza internetowej, spłycają te pojęcia? Tak. Ujmują je jako niezrozumiałe odmiany piękna, brzydoty lub kiczu, krótkotrwałe mody. Popularność kampu, glamouru i vintage wynika – jak się wydaje – w znacznym stopniu z ich pozornej niedookreśloności, a więc i podatności na arbitralne użycie. Tymczasem bardziej staranne przyjrzenie się tym kategoriom estetycznym pokazuje nie tylko ich złożoność, lecz także ugruntowuje refleksję estetyczną jako przejaw pluralistycznego myślenia i odczuwania. Książka Wioletty Kazimierskiej-Jerzyk to pierwsza monografia poświęcona tym pojęciom. Autorka najpierw rekonstruuje transdyscyplinarną perspektywę, z której te terminy stają się w ogóle zrozumiałe, a następnie zestawia je ze sobą, wydobywając ich estetyczne znaczenie.

Gatunek: