MOLIER NA SCENIE

 Biblioteka  LIPIEC-SIERPIEŃ czynna w godzinach Pon -Pt  9-17, Cz 8-12

MOLIER NA SCENIE
poniedziałek, 10-01-2022, 09:17

Molier, a właściwie Jean Baptiste Poquelin, znany przede wszystkim jako komediopisarz, pozostawił po sobie utwory charakteryzujące się bogatymi walorami artystycznymi   i różnorodnością. W jego twórczości znajdziemy: wielką komedię, tragikomedie, widowiska farsowe, komedie heroiczne. Tematy jakie przedstawiał w swoich dziełach stanowią  satyryczny obraz francuskiej  obyczajowości XVII w. Ekspozycja w bibliotece w Rynku przygotowana została z okazji 400. rocznicy urodzin pisarza.Przedstawia wybór sztuk Moliera wystawianych na scenach polskich.